Pro někoho největší svátky v roce, pro jiného definitivní zvěstování jara. Velikonoce. Symbol všeho nového. Dnešním dnem začíná takzvaný Svatý týden. Jaké zvyklosti u nás panovaly a podle čeho dostaly dny v něm své jméno?

Modré pondělí

velikonoce

Uzavírá masopustní pondělky. Ačkoli by se mohlo zdát, že svůj název získal podle barvy sukna, kterým se v tento den zdobí, není tomu tak. Prý má kořeny v německém „blauer Montag“. Slovo „blau“ totiž v překladu také znamená „podnapilý či neschopný práce“. Zde měla pracovní neschopnost jistou souvislost s nedělní pitkou. Na neděle se totiž čtyřicetidenní půst nevztahoval.

 • Podle tradice bychom to dnes neměli přehánět s prací. Ale vysvětlujte to šéfovi…

Šedivé úterý

Tento den byl výjimečný hlavně tím, že se lidé mohli naposledy dosytnosti najíst před přísným půstem. Někdy se mu proto také říkalo Tlusté úterý.

Škaredá středa

Jméno jí dal Jidáš, který se škaredil (žaloval) na Ježíše Krista. Zradil jej prý za 30 stříbrných.

 • Říká se, že kdo se mračí v tento den, zůstane mu to po všechny středy v roce.
 • Hospodyňky se v tento den pouštěly do úklidu, lidé vymetali komíny. Proto se této středě také říká Smetná.

Zelený čtvrtek

Tomuto dnu dalo název pravděpodobně zelené mešní roucho, nebo bohoslužebné názvosloví „Greinen-weinen“, což znamená plakati. Právě v tento den ztichnou zvony, které „odlétají do Říma“. Opět je uslyšíte až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria.

 • Pro celoroční zdraví lidé jedli zelené pokrmy.
 • Ke svolání k bohoslužbám lidem do té doby sloužily různé řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky, zkrátka vše, co rámusilo. Večer je převzaly děti, které procházely vsí s různými říkankami oslovujícími Jidáše a připomínající jeho čin.
 • Říká se, že když si zacinkáte penězi, když zvony zazní naposledy, budou se vás po celý rok držet. Kdo se chce vyvarovat nemocí, měl by se ráno omýt rosou. Kdo se ráno umyje rosou, je uchráněn před onemocněním šíje a dalšími nemocemi.
 • Rozhodně si v tento den nic nepůjčujte a s nikým se nehádejte. Peníze si k vám během roku prý najdou cestu samy a vyhnete se i rozmíškám.
 • Zasejte, co můžete. Vše v Zelený čtvrtek zaseté prý dobře prospívá. A zatřeste stromy pro lepší úrodu.
 • Zvláštní moc má prý v tento den sedmikráska. Kvítek má podle starých pověr přivolávat lásku.

Velký pátek

Ježíš Kristus byl v tento den odsouzen, ukřižován a pohřben. Věřící jej proto prožívají ve znamení ticha, rozjímání a drží přísný půst. I výzdoba kostela byla chudá, bez květin a svící na oltáři.

 • Otevírají se poklady ve skalách. Upozorňovat na ně má světýlko, zářící kapradí nebo otvor ve skále. Otevírat se má také památná hora Blaník.
 • Lidé se před východem slunce omývali v řece či potoku a modlili se za ochranu před nemocemi. Ve vodě ze stejného důvodu brodili i koně.
 • Nemělo se hýbat se zemí ani prát prádlo. Místo ve vodě by se prý namáčelo v Ježíšově krvi.
 • Lidé se také drželi pokynů - nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.
 • Děvčata stírala v osení rosu, aby byla chráněna před sluncem.
 • Mládenci také v noci tajně vyznačovali cestičky od svých domů k obydlí své milé. Pokud ji do rána uhlídali nepoškozenou, byla do roka svatba.

Bílá sobota

Je dnem vzkříšení a zvony se vrací z Říma. Název může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, kteří se tento den křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie. Každý věřící měl mít na den Vzkříšení podle tradice na sobě oblečeného něco nového, děti alespoň boty. S koncem Bílé soboty končil také půst.   

 • Hospodyňky uklízely, bílilo se a připravovalo na slavné Vzkříšení – na Hod boží velikonoční.
 • Nesměl chybět velikonoční beránek ani symbol Jidášovy zrady – Jidáše, v chudších rodinách se vařila jarní polévka z bylinek.
 • Pletly se pomlázky a zdobila se vajíčka.

Neděle – Boží hod velikonoční

Patří k největším svátkům. Podle židovského kalendáře je neděle prvním dnem v týdnu. A právě tohoto dne za svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých, čímž dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto křesťané tento den nazvali “dnem Páně” a pravidelně se schází k “lámání chleba”.

 • Pečou a světí se velikonoční pokrmy. Lidé se o ně dělili s polem, zahradou či studní, aby byl dostatek všeho.
 • Kdo o Božím hodu velikonočním jedl posvěceného beránka, pomohlo mu to pak nalézt ztracenou cestu v lesích.

Velikonoční pondělí

Velikonoce jsou dodnes ukončeny starým pohanským zvykem – šmigrustem, od 14. století pak pomlázkou.

 • Pomlázka – od slova pomladit – znamenala, že ta dívka či žena, která byla pošlehána čerstvými pruty, byla obdarována životadárnou mízou stromů, která prošleháním vešla i do jejího těla.
 • Pletená pomlázka má celou řadu názvů: korbáč, tatar, žila, kyčka.
 • Dívky se předháněly, kolik za kterou přijde koledníků – čím více dostala dívka vypráskáno, tím byla u mládenců oblíbenější.
 • Chlapci chodí s pomlázkami za děvčaty a ženami, šlehají je a dostávají za to od nich malovaná vajíčka, stuhy, dárečky i alkohol.
 • Po pomlázce chodívali zpočátku jen milenci a manželé, pak také děti.
 • Kdysi se chodívalo na pomlázku již od nedělních večerních hodin, obyčejně kolem desáté hodiny večer, a chodívalo se celou noc. V úterý pak chodily na pomlázku ženy i děvčata.

velikonoce

Čtěte také:

Reklama