Vážená a milá redakce,

když jsem já byla malá, Velikonoce jsme s rodiči slavili vcelku tradičně - malování vajíček, pečení beránka, pomlázka. Slavily se jako příchod jara. Mí rodiče jsou nevěřící, nikdy jsme o Bohu doma nemluvili. O nějakém Ježíši jsem neměla ani potuchy.
V pubertě jsme se s holkama předháněly, ke komu přijde víc kluků. Nedávaly jsme už vajíčka, ale štamprličky a vínečko. Velikonoce se tak mnohdy zvrhly do naprostých opileckých orgií.
Dnes, když mám svou vlastní rodinu a jsem věřící, Velikonoce slavíme jako oslavu zmrtvýchvstání a nanebevzetí Pána Ježíše. Malovaná vajíčka a různé ozdůbky nosí děti ze školky, doma už nic neděláme, kromě pečení beránka. Děti znají Ježíšův příběh, a vnímají tak Velikonoce jako významný křesťanský svátek. Ráno začínáme společnou modlitbou a poděkováním Bohu, četbou z dětské Bible a připomenutím Ježíšova příběhu (příběh přikládám níže). Potom obvykle odcházíme k rodičům, kde děti dostanou nějaké ty pamlsky a hračky, a po obědě jdeme podle počasí buď domů, nebo ven. Letos to vypadá na nádherné velikonoční počasí, takže celé odpoledne určitě strávíme nějakým zajímavým výletem, uvažujeme nad zámkem a úžasnou zahradou v Lednici.
Přeji Vám všem v redakci i všem ženám-in krásné prožití Velikonoc!
evadolezalova

Velikonoční příběh pro děti

 Víš, kdo to jede na oslátku? Je to Pán Ježíš. Jede do Jeruzaléma. Přichází velký zástup lidí, jsou s nimi i děti. Všichni vítají Ježíše a volají: „Ježíš je náš král.“

V městě Jeruzalémě pozval Pán Ježíš své nejbližší přátele na večeři. Bylo to jejich poslední setkání.

Podívej se na Ježíše. Láme chléb a podává jej svým přátelům. Také jim podává kalich a říká: „Vždycky, když spolu budete jíst chléb a pít z kalichu, myslete na mou smrt na kříži“. Dodnes si to v církvi připomínáme.

Podívej, co tito muži dělají Ježíšovi! Jeho ruce i nohy přibíjejí k velikému dřevěnému kříži, který potom postaví na pahorku jménem Golgota. Ježíš na něm umírá.

Víš proč? Pán Ježíš chce, abychom žili společně s Bohem v nebi. Když však hřešíme, do nebe jít nemůžeme. Proto Ježíš zemřel z lásky k nám na kříži. Přijal trest i za tvůj hřích.

Časně ráno přišly k Ježíšovu hrobu ženy. Chtěly jeho tělo potřít vonnými mastmi. To se tehdy dělalo. Najednou viděly, že kámen od hrobu je odvalen. Stál tam anděl, který jim řekl: „Nehledejte Ježíše v hrobě. On žije!“

Bůh Ježíše vzkřísil třetí den z mrtvých! Tak Ježíš zvítězil nad smrtí. A každý, kdo v něho věří, nemusí se už bát smrti, protože bude žít věčně v nebi.

Z knihy Novozákonní příběhy pro předškolní děti


Ach ano, jistě. Ten, kdo může vnímat velikonoční svátky z hlediska víry, nemá pochopitelně s jejich smyslem a přijetím potíže...
Ten velikonoční příběh pro děti je ale velmi hezky napsaný! Děkuji za příspěvek.

Reklama