To přece k prázdninám patří! Dva měsíce lenošení, kdy dětem chybí režim, ale mohou způsobit náročný návrat do školek a škol, kde se přece jen vyžadují pravidla a trocha té dětské samostatnosti a zodpovědnosti. Jak tyto vlastnosti nenásilně rozvíjet i o prázdninách?


5b504fb951ec6obrazek.png

Jednoduché domácí práce

Pokud máte o prázdninách čas, zapojte děti do vaření nebo do práce na zahrádce, můžete je nechat sebrat a poskládat suché prádlo. Dejte jim jednoduchou povinnost, kterou si budou muset hlídat samy, například zalévání květin nebo prostírání ke stolu. Díky těmto činnostem si budují důležité návyky a představu o praktickém životě, rozvíjí motoriku a koordinaci pohybů, učí se plánovat činnosti a zahrnovat povinnosti do svého programu. V neposlední řadě pomoc v domácnosti posiluje sebedůvěru dětí a vzbuzuje radost z užitečnosti a sounáležitosti s rodinou.

Zábava bez pozornosti rodičů

Děti, které neumí trávit čas samy se sebou a jsou závislé na pozornosti rodičů, po prázdninách často trpí odloučením. Je v pořádku a určitě žádoucí trávit čas společně jako rodina, stejně tak důležité je ale učit děti, aby se uměly zabavit i samy. A to nejen kvůli jejich samostatnosti, ale i kvůli tomu, aby rodičům zbyl nějaký čas na jejich povinnosti a záliby. Zvykejte proto děti od raného věku na hračky, se kterými si mohou hrát samy, a které v ideálním případě zároveň rozvíjí i další dovednosti. Vhodné jsou například Hádanky na cesty nebo Chytré vějíře ze vzdělávacího konceptu Kvído od Albi. Tyto hry mají varianty pro různé věkové skupiny (od 3 do 7+ let) a byly vytvořeny ve spolupráci se speciálními pedagogy a psychology tak, aby zábavnou formou u dětí rozvíjely koncentraci, paměť, logické uvažování, zájem o svět kolem nás i grafomotoriku.
5b505010bccc6obrazek.pngŠkolní povinnosti

Rána před odchodem do školky nebo do školy bývají ve většině domácností dost hektická. Proto i o prázdninách trénujte, aby si dítě zautomatizovalo dovednosti jako zavazování bot a přípravu oblečení na druhý den do školy. Dítě by se mělo zvládnout rychle převlékat, připravit si pomůcky na tělocvik nebo výtvarku a podobně. Cílem by mělo být, že rodiče aktovku pouze zkontrolují, nechystají ji za školáka. Paní učitelky určitě ocení, když se děti před nástupem do školy či školky naučí samostatně jíst, obsloužit se na WC, dobře se utřít a umýt si ruce mýdlem.
5b505031e5c98obrazek.png

Reklama