Ministerstvo školství evidovalo v roce 2019 pouze 2 244 nadaných žáků základních škol, z toho 894 mimořádně nadaných. Qiido dlouhodobě usiluje o to, aby tyto děti byly včas identifikovány a poskytuje odborné poradenství jak rodičům, tak i učitelům při jejich dalším rozvoji. Za první dny kampaně Qiido zaznamenalo téměř 80 podnětů k ověření intelektového nadání.

5f74664045f3bobrazek.png
„Mimořádné nadání bývá mnohdy danajským darem. Takové dítě je vědomostně a znalostmi napřed, ale sociálně často mimo,“ řekla Miriam Janyšková, zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido. „MiND děti mají originální způsob myšlení, ale ruku v ruce s tím také neobvyklé vnímání či interpretaci pocitů a specifické projevy chování. Vrstevníci je mají za mimoně, dospělí je často vnímají jako drzouny či nevychovance. Mentálně ani sociálně tyto děti nezapadají, což jim způsobuje těžkosti a je překážkou pro rozvoj jejich potenciálu,“ dodala.

5f74669a45fb7obrazek.pngPětitýdenní online kampaň realizovaná na sociálních médiích a dále ve spolupráci s portálem Žena-in.cz seznamuje s konkrétními projevy mimořádného intelektu a specifickými potřebami MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti. K hlavním charakteristikám MiND dětí patří divergentní myšlení, kreativita a nerovnoměrný vývoj, kdy může mít dítě např. fyzicky 10 let, emočně je však ve věku 6 let a intelektově ve věku 13 let. MiND děti mají výbornou paměť, bývají perfekcionisté, často jsou přecitlivělé a bouřlivě reagují, mají vysoké morální standardy a mnohdy nekonformní jednání. Rodiče, kteří se domnívají, že mají takové dítě doma, mají možnost ověřit si svůj předpoklad prostřednictvím jednoduchého nominačního dotazníku na stránkách kampaně na qiido.cz/hledasemind a individuálně se poradit, jak dále postupovat.

Nadační fond Qiido od roku 2014 pomáhá rodičům a učitelům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly  v životě spokojené a úspěšné. K rozvoji svého potenciálu totiž potřebují specifický přístup ve škole i doma.  V rámci dalšího vzdělávání učitelů a ředitelů poskytuje Qiido akreditované programy v této oblasti pod názvem Qiido Akademie pro školy. Dlouhodobě také spolupracuje s vybranými školami v režimu partnerství či podpory. Pro  rodiče provozuje vlastní pedagogicko-psychologickou Qiido PP Poradnu. Více na qiido.czfacebook.com/qiido.cz.

Více na Qiido.cz

Clipboard01.jpg

Přečtěte si také:

Reklama