Jak jste se začala o problematiku MiND dětí, tj. intelektově nadaných, zajímat? 
Díky svému synovi. Když nastoupil do 1. třídy, vědomostně i znalostmi byl ve srovnání se spolužáky o několik let napřed, takže se v hodinách nudil a rušil. Téměř pořád dostával poznámky. Navíc si s dětmi nerozuměl. Říkal, že jsou „nějací divní“. A aby přitáhl jejich pozornost, navázal s nimi kontakt, tak jim dělal naschvály a pasoval se na „šaška třídy“.
Moje maminka viděla, že mě to trápí. A protože je lékařka, tak se v Novém Jičíně, ve městě, kde má ordinaci, rovnou zeptala pana ředitele pedagogicko-psychologické poradny (PPP), co může být za projevy jejího vnuka. No a ten se vyjádřil, že by příčinou mohlo být mimořádné intelektové nadání. Díky tomuto impulsu jsem následně se synem šla na psychologické vyšetření právě do této poradny. Přestože není v místě našeho trvalého bydliště – my bydlíme v Praze.
5f7ecd94dba6fobrazek.png
A tam se „podezření“ potvrdilo.
Ano, domněnka pana ředitele se potvrdila. Syn pak prošel psychodiagnostickým vyšetřením ještě několikrát. Na konci 1. třídy, na konci 5. třídy a v průběhu 7. třídy. Je to standardní postup, kdy se průběžně ověřuje, jestli je dítě skutečně intelektově nadané, ne jen akcelerované ve vývoji. Např. díky podpoře rodičů, či mnohdy starších sourozenců.

Jak to bylo po vyšetření se synem dál? Začal navštěvovat nějakou speciální školu?
Žádnou speciální školu pro MiND děti nenavštěvuje. S ohledem na jeho specifické potřeby však chodí do soukromé školy s bilingvní výukou, kde je malý počet dětí ve třídě a osobnější přístup.

O jaké specifické potřeby jde?
Stále ještě je neobratný v sociálních interakcích, taky potřebuje hodně diskutovat, mít partnerský přístup, prostor pro kreativitu, práci na projektech dle oblasti svého zájmu a tak dále.
obrazek.png
Takže vás k založení nadačního fondu na podporu MiND dětí přivedla vaše vlastní zkušenost.
Ano, tím v roce 2014 můj příběh s Qiidem, nadačním fondem na podporu spokojenosti a úspěchu MiND dětí, začal. Kromě toho, když se v myšlenkách vrátím do svého dětství, moc dobře těmto dětem rozumím, cítím s nimi. Dokonce je dokážu „na první dobrou“ poznat. Vzájemně se přitahujeme. I já se totiž jako malá cítila často nepochopená. A tak jsem navenek nevybočovala a byla poslušná holčička, ale uvnitř jsem měla svůj svět. Snila jsem o inovativních věcech, vynálezech. Když už jsem se totiž někomu otevřela, tak se nad tím „mávlo rukou“, bagatelizovalo se to.

Co je smyslem / účelem vašeho nadačního fondu?
Pomáháme rodičům a učitelům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné. K rozvoji svého potenciálu totiž potřebují specifický přístup ve škole i doma.

Prostřednictvím sítě programových škol chceme vybudovat ucelený program komplexní péče a systematického přístupu v identifikaci, vzdělávání a rozvoji MiND dětí – dětí, které MYSLÍ JINAK!

V každém kraji ČR chceme mít 1 partnerskou školu a síť škol podporovaných.

Qiido v číslech 

5f7ed4b6a8ca5obrazek.pngObrací se na vás i učitelé?
S učiteli partnerských a podporovaných škol jsme pravidelně v kontaktu. Ať již na pravidelných, každoročních akcích (3x ročně), nebo na seminářích přímo u nich ve škole. Plus nyní nově na každoměsíčních online supervizích.

Učitelé z jiných škol se na nás ale sami od sebe obracejí zřídka. Impuls přichází především od rodičů. Ti chtějí pomoct s přístupem školy nebo konkrétní paní učitelky k jejich MiND dítěti. Takto tedy poskytujeme supervize a metodickou podporu pedagogům jiných než programových škol.
5f7ecd748d5aaobrazek.png
S čím MiND a jejich rodiče, případně i učitelé nejčastěji bojují?
Na prvním místě „Jak poznat MiND dítě?“, resp. jak si ověřit, jestli je dítě skutečně MiND. Pokud totiž není odborník obeznámen s problematikou intelektového nadání, dochází často k tzv. misdiagnózám.

To je co?
To znamená, že je dítěti stanovena diagnóza ADHD, či PAS – Aspergerův syndrom, či porucha chování, přičemž příčinou jeho projevů chování, způsobů myšlení či vnímání, prožívání je intelektové nadání.

Aha. A co řeší, když už mají potvrzeno, že je dítě MiND?
Pak se ptají: „Co mají s MiND dítětem dělat? Jak ho rozvíjet? Jak poznat, pochopit a uspokojit jeho specifické potřeby v rozumové a sociálně-emoční oblasti? Jaké obohacující materiály použít? Jak mu pomoct v sociálních vztazích? Jak ho motivovat? … “ Jednoduše řečeno: „Jak ho podpořit, pomoct mu, aby byl v životě spokojený a úspěšný?“ A s tímto vším dokážeme pomoct.
5f7ecd81a09adobrazek.png
Jak si podle vašich zkušeností představuje laik MiND dítě?
Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat, které zapáleně pracuje (ve škole i doma), pečlivě dokončuje zadané úkoly a spolužáky je vnímán jako nejlepší ve třídě. Často prý také dosahuje vynikajících výsledků, vítězí v soutěžích nebo exceluje v jedné či mnoha oblastech. A protože je pro něj snazší se učit nové věci, měl by mít přeci i život jednodušší než ostatní.

Intelektové nadání se však pojí i s mnoha odlišnostmi a specifiky ve vnímání, prožívání i chování, které jim mohou způsobovat i mnohé obtíže, a které by si s ním málokdo na první pohled spojoval. A tak mimořádné intelektové nadání může mít paradoxně i dítě, které se ve vyučování často nudí, nedává pozor, vyrušuje, a přestože mu to pálí, ve škole příliš neprospívá a učitelům se jeví jako zlobivé, problémové či nepřizpůsobivé.
5f7ecdaa100e5obrazek.png
Je složité, nebo nákladné nechat dítě testovat, zda je MiND? 
O intelektovém nadání mohou rozhodnout jen komplexní psychologické testy, které zohledňují osobnostní charakteristiky a další mimořádné schopnosti. Nejde tedy jen o samotné IQ, ale také o soubor schopností a vlastností, které se s intelektovým nadáním pojí. Proto je třeba diagnostické vyšetření absolvovat u psychologa. Nejlépe takového, který má víceleté zkušenosti s intelektově nadanými dětmi.

Můžete oslovit psychologa ve státní PPP. To je sice zdarma, má to však svá ALE. Jsou delší čekací lhůty, nemůžete si psychologa vybrat, tj. nemusí dítěti sedět a nevíte, jaké má zkušenosti s diagnostikou intelektového nadání. Návazné služby jsou vázané na disponibilní čas v běžně přetížené PPP. Na druhou stranu poskytnou doporučení, které je pro školy závazné.

Nebo můžete vyšetření absolvovat v soukromé praxi, jako je např. také naše Qiido PP Poradna. Psychologa si tu předem „oťuknete“ v rámci úvodní konzultace zdarma, od objednání k závěrečné zprávě nám to trvá maximálně 2 měsíce a diagnostikujeme i úroveň sociálně-emoční inteligence. Jsme experty s šestiletou praxí v diagnostice intelektového nadání. Respektive naši psychologové mají i desetileté zkušenosti s MiND dětmi. Kromě toho poskytujeme i komplexní a návaznou péči v domácím i školním prostředí. Ale naše služby jsou hrazené. Po vyšetření poskytneme závěrečnou zprávu s doporučením dalších kroků, které škola v rámci 1. stupně podpůrných opatřeních může akceptovat. V Qiidovi je možné diagnostikovat intelektový potenciál od 3 let věku.

Co MiND děti potřebují ze všeho nejvíc?
Bezpodmínečnou lásku, pochopení, porozumění, prostor pro kreativitu, seberealizaci, dostatek času, pomoc v navazování vztahů… prostě „naladit se na jejich notu“.
5f7ecde2c1486obrazek.png
Pokud je dítě MiND, představovala bych si, že začne navštěvovat speciální školu. Je to u nás reálné? 
MiND děti by ve školách měly v rámci společného vzdělávání (tzv. inkluze) mít specifickou podporu. Také by jim měla být v plném rozsahu poskytována tzv. podpůrná opatření, jako např. dětem s ADHD nebo PAS. Nic takového se však reálně neděje. Dodatečná nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která jsou protiprávní, nařizují státním PPP, aby dítěti jen z titulu nadání či mimořádného nadání jinou finanční podporu než obohacující materiály nepřiznávaly. Běžná praxe ve státní PPP je proto většinou taková, že aby dítě podpořily (např. přiznání pedagogické intervence, to jsou obohacující hodiny v rámci výuky, nebo asistenta pedagoga), tak mu záměrně diagnostikují ještě nějakou poruchu… Záměrně se tímto způsobem u dětí vytváří tzv. „dvojí výjimečnost“.

Tudíž jen pár vybraných veřejných škol se MiND dětem koncepčně a systematicky věnuje, a to zcela v rámci vlastní režie. Někdy jim přispěje zřizovatel, někdy regionální firma. Mezi ně patří např. i Qiido partnerské a podporované školy, kterým na systematickou a koncepční práci ve vzdělávání a rozvoji MiND žáků přispívá Qiido, a to i díky podpoře firemních dárců.

Co byste poradila rodičům, kteří mají podezření, že jejich dítě je MiND?
Mohou si přečíst nějakou publikaci či web stránku o intelektovém nadání, MiND dětech. Na webu jich najdou mnoho.
Mohou si prostudovat náš Qiido web – doporučuji podstránku Kdo je MiND dítě a nebo Hledá se Mind.

Najdou tam povídání i video ke stažení o typických charakteristikách MiND dětí, soubor ke stažení o osobnostních profilech MiND dětí, tipy na obohacující materiály. A v neposlední řadě odkaz na nominační pretest pro děti předškolní nebo na 1. stupni ZŠ. Po jeho vyplnění jej psychologicky vyhodnotíme a do pěti dnů rodič obdrží výsledek včetně doporučených dalších kroků.

A co když si chtějí o této problematice spíše s někým promluvit?
Pokud chtějí proniknout do problematiky intelektového nadání dětí a získat nějakou „prvotní kuchařku“, tak doporučuji účast v online programu Akademie pro rodiče. Přímo z diskuze odborníků se dozvědí, jak poznat MiND dítě, jak pochopit jeho projevy chování, způsoby myšlení i prožívání, jak uspokojit jeho specifické potřeby v rozumové i sociálně-emoční oblasti, jak mu pomoci s obtížemi plynoucími z intelektového nadání, jak ho podpořit v rozvoji jeho přirozeného potenciálu, co mohou nebo musí udělat při komunikaci a ve spolupráci se školou… Rovnou tu zodpovíme i jejich dotazy.
5f7ecdf26bb7dobrazek.png
U vás v Qiido právě běží kampaň Hledá se MiND. O co přesně jde a proč vznikla?
Qiido by touto kampaní chtěl oslovit rodiče a učitele základních škol a pomoct nalézt děti s mimořádným intelektovým nadáním (tzv. MiND děti). Cílem je objevit jich co nejvíce a zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice. Statisticky je v Česku ve věku 3-15 let na 220 000 takových dětí. Avšak rozpoznáno je jen každé sté. Ministerstvo školství evidovalo v roce 2019 pouze 2 244 nadaných žáků základních škol, z toho 894 mimořádně nadaných. Qiido dlouhodobě usiluje o to, aby tyto děti byly včas identifikovány a poskytuje odborné poradenství jak rodičům, tak i učitelům při jejich dalším rozvoji. Za první dny kampaně Qiido zaznamenalo téměř 100 podnětů k ověření intelektového nadání.

Čtěte také:

Reklama