woman

Nedávno jsem se sešla s přáteli na sklence burčáku. Semleli jsme všechno od politiky až po svatbu naší bývalé kolegyně, která si vzala naprosto „nevhodného“ muže. Při té příležitosti si mně na „krušný“ osud svého bratra postěžoval kamarád Rosťa. Je přesvědčený, že ho jeho manželka týrá, štve proti němu děti, a že by měl požádat o rozvod, dokud je čas.

Roman si bral Ivanu v době, kdy spolu čekali první dítě, Natálku. Nevěsta navenek působila jako skromné děvče, která se doma v početné rodině – má tři sestry a bratra – měla co ohánět a zdálo se, že bude ráda, až z toho kolotoče vypadne.

S Rosťovým bráchou Romanem plánovali, že zůstane s dětmi doma a povede domácnost, zatímco on bude podnikat. U nich ve vesnici si totiž otevřel společně s bratrancem malou autolakovnu a vedli si „tak akorát“.

Brzy po prvním porodu Ivana znovu otěhotněla. A nastaly problémy. Roman si druhé dítě přál, ale Ivanu, která chtěla podnikat, to štvalo a nejraději by šla na umělé přerušení. Dohodla se totiž s kamarádkou, že si společně otevřou salon pro ženy – kadeřnictví, manikúra…

womanRomanovi neustále vyčítala, že mají málo peněz, a kdyby začala pracovat, jejich poměry by se změnily. A její sestry ji v tom jen podporovaly a proti manželovi ji neustále popichovaly. Samy si totiž založily obdobný salon v nedalekém městě a dařilo se jim. Provdaly se za úspěšné prosperující muže a o peníze tak neměly – na rozdíl od Romana a Ivany – nouzi.

Ivanu to štvalo, manžela nutila do neúspěšných investic, a on nakonec zkrachoval. Rosťu to strašně rozčílilo, bratr je prý pracant a poctivec, ale není obchodník. Ivana ho neměla nutit do něčeho, čemu nerozumí.

Roman nastoupil do fabriky. Od té doby se ale v jeho rodině všechno změnilo. Ivana totiž začala manželem ostentativně pohrdat. Její nespokojenost postupně přerostla v nenávist. A co bylo horší, netajila se tím.

Pokaždé, když Roman přinesl domů výplatu, která neodpovídala jejím představám a hlavně požadavkům, odmítala mu dát večeři. Prý si na ni nevydělal. Ponižovala ho před dětmi. Synovi, který si přál auto na dálkové ovládání, jako má bratranec, „vysvětlila“, že je tatínek budižkničemu.

Rosťa nechápe, proč bratr útoky snáší, ale ten se mu vymlouvá, že si přeje klid. Jenže podobně se už k otci začaly chovat i jeho dvě děti, urážejí ho stejnými slovy, jaká slyší doma od matky. A ta je ještě víc proti němu štve…

Rosťa byl také na rodinné oslavě náhodným svědkem toho, jak Ivana manžela urážela stran jeho mužství. Podnapilá vykřikovala, jak manželovi „dá“, jen když přinese prémie, ale že stejně nestojí za nic a že mu už dávno odstěhovala matrace z ložnice na zem do jeho kumbálu.

Roman dokonce v nevytápěné místnosti dostal zánět ledvin. Ivanu to nezajímalo a zpátky do ložnice ho nepustila. Tehdy Rosťa svého bratra odvezl k sobě domů, kde se mu snažil návrat k „takové“ rodině rozmluvit. Marně. Roman nechce požádat o rozvod ani se odstěhovat. Dál snáší trýznění svojí manželky. Přitom je zralý na psychiatra…

PhDr. Radka Kulhánková: Cílem týrání partnera je ponížení

  • Podle průzkumu postihuje domácí násilí asi 10 % rodin a partnerských vztahů. Tato agrese není užívána k dosažení cíle ani ji nelze vnímat jako impulzivní jednání pod vlivem silných emocí. Opakované a stupňující se útoky jsou jednoznačně zaměřeny na týrání partnera – fyzické nebo duševní. Příčina tkví v osobnosti „pachatele“ a jen málo souvisí s vnějšími okolnostmi či s chováním oběti.
  • Domácí násilí nikdy samo o sobě nepřestane. Násilník (muž či žena) se nezmění a jeho útoky míří nejprve proti lidské důstojnosti, pak omezují pocit bezpečí, a nakonec může být v sázce i život oběti.
  • Týrání a zneužívání partnerů ženami bylo dlouhou dobu vnímáno jako okrajové téma, patrně proto, že není tak časté, a jen výjimečně při něm dochází k těžkým újmám na zdraví nebo k ohrožení života. Psychicky jsou však takové útoky velmi zraňující. Zahrnují nadávky, urážky, ponižování, izolaci (sociální, finanční), výhružky (rozvodem, fyzickým napadením, zbitím) a rozbíjení osobních věcí.
  • Muži trpí pocity bezmoci, vzteku, deprese, studu, ponížení i touhy po odplatě, které však obvykle potlačují. O to nebezpečnější jsou důsledky. Zvyšuje se riziko sebevraždy, alkoholizmu či jiných závislostí i sklon nepřiměřeně riskovat. Dochází k agresivním výbuchům a kruh se uzavírá – pak už lze jen stěží rozeznat, kdo z partnerů je obětí a kdo agresorem.
  • Proč muži snášejí násilí ze strany partnerky? Z ekonomických důvodů, kvůli strachu ze ztráty rodinného zázemí a vztahu s dětmi nebo vinou nezdravé závislosti na partnerce. Významný bývá i pocit muže, že by měl chránit děti před partnerčinou agresí. Muži také obtížně dokazují násilí ze strany ženy – a stydí se za ně. I oni by měli vyhledat odbornou pomoc.

Kde hledat pomoc? Tu obětem trestných činů, včetně domácího násilí, poskytuje občanské sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho poradny naleznete ve všech větších městech v České republice. Pomoc nabízí i DONA linka - www.donalinka.cz, tel.: 251 51 13 13.

Reklama