Zpráva
        Večerní kursy pro muže

Upozornění: Zápis končí v pátek
Pozn.: Vzhledem k náročnosti a obtížnosti jednotlivých kursů je počet
účastníků v každém kursu omezen na 8.

1. téma: Jak zalévat květiny za oknem.
            Prezentace s diapozitivy.

2. téma: Toaletní papír: Roste sám od sebe v držáku?
            Diskuse u kulatého stolu.

3. téma: Je možné při močení použít techniku zvednutého sedátka a tím se
vyhnout mokré podlaze?
           Skupinové cvičení.

4. téma: Základní rozdíly mezi podlahou a košem na špinavé prádlo.
           Grafická prezentace v Power Pointu.

5. téma: Špinavé nádobí: Může levitovat a samo doletět po večeři do dřezu?
       Videoprojekce s příklady.

6. téma: Ztráta identity: Založit někam ovladač k televizi anebo nechat I
ostatní, aby jej používali?
       Nemoderovaná diskuse.

7. téma: Jak hledat ztracené věci a začít hledat na správných místech
namísto ječení a obrácení baráku vzhůru nohama.
       Otevřené fórum.

8. téma: Zdravověda: To, že jí přinesete kytku, nemá negativní dopad na vaše
zdraví.
       Audio prezentace.

9. téma: Skuteční muži se zeptají na cestu, když zabloudí.
       Svědecké výpovědi.

10.téma: Je geneticky nemožné sedět tiše vedle řidičky, zatímco ona se snaží
zaparkovat u chodníku ve štěrbině mezi dvěma auty?
       Simulace na trenažéru.

11.téma: Učíme se žít. Základní rozdíly v žití sám a s ostatními.
       Výuka Online.

12.téma: Jak se stát ideálním společníkem při nákupech.
       Relaxační techniky, dechová cvičení, meditace.

13.téma: Jak bojovat s cerebrální atrofií a zapamatovat si ženiny narozeniny
a výročí svatby.
       Cerebrální šoková terapie, v případě zájmu i možnost lobotomie.

14.téma: Klíče od auta a jiné maličkosti. Rozvoj dovednosti ukládat věci na
své místo, takže se dají potom snadno najít.
       Praktické cvičení.

Po absolvování kursu obdrží každý z přeživších frekventantů diplom.

Za mail děkujeme Zuzaně!

Reklama