Do průzkumu na téma Osteoporóza se zapojily ženy starší 18 let, a to napříč všemi věkovými skupinami. Více než polovina (52 %) z nich patřila k těm nejohroženějším, byla totiž starší 45 let. Respondentek mezi 30 a 45 roky byla více než třetina (35 %). Ani mladší ženy totiž nemusí být onemocnění uchráněny. Toho si je naštěstí většina dotazovaných vědoma.

Že osteoporóza, tedy řídnutí kostí, nepatří jen ke stárnutí, takže je zapotřebí věnovat jí pozornost a vyžadovat vyšetření i v nižším věku, tuší 68 % čtenářek. Jenže tu stále ještě zůstává skoro třetina (32 %) žen, které se domnívají, že to není pravda.

oste.jpg
Foto: Shutterstock

Kde hledat pomoc?

Na druhou stranu je třeba kvitovat, že skoro všechny respondentky (96 %) uvedly, že vědí, o jaké onemocnění se jedná. Ke kterému lékaři kvůli němu jít, v tom už si tak jisté nejsou. Kam se obrátit s žádostí o vyšetření, aby zjistily, zda nemají osteoporózu a v jaké kondici jsou jejich kosti, nemá tušení třetina (34 %) dotázaných čtenářek.

Naprostá většina (78 %) žen se pak shodla, že by s žádostí o vyšetření oslovila svého praktického lékaře. Přímo za specialistou - osteologem by se vydalo 49 % a za ortopedem 42 % účastnic průzkumu. Necelá desetina (9 %) pacientek by požádala svého gynekologa. Jen malé procento si pak myslí, že se s takovým požadavkem mohou vydat za internistou (6 %), chirurgem (4 %), případně alergologem či imunologem (1 %).

Kdy je ten správný čas?

V jakém věku je vhodné poprvé vyšetření stavu kostí podstoupit, na tom se čtenářky příliš neshodly. Nejvíce z nich (29 %) si myslí, že ten správný čas přichází ve věku mezi 40 a 45 roky. Dříve, tedy mezi 35 a 40 lety, by se objednalo 16 % respondentek. Další dotázané (24 %) by vyšetření naopak posunuly do věku mezi 45 a 50 lety, nebo dokonce až mezi 50. a 55. narozeniny (21 %).  Ostatní ženy (10 %) by šly do ordinace specialisty ještě později.

Jaká vyšetření postoupit?

O to, jaká vyšetření vedoucí ke zjištění stavu kostí mohou u lékaře postoupit, se zajímá 62 % účastnic průzkumu. Pro ostatní je to zatím zbytečná informace (26 %), nebo mají dojem, že přesně vědí, jaká vyšetření jsou možná (12 %). Konkrétně o denzitometrii, jež je základním vyšetřením, slyšelo jen 35 % oslovených žen. Necelá polovina dotázaných (47 %) si nicméně odvodila, že je řeč o rentgenovém vyšetření. Ostatní se mylně domnívají, že jde o vyšetření sonografické (24 %), krevní (21 %) nebo dokonce formou odběru kostní dřeně (9 %).

Špatnou zprávou je i fakt, že celých 64 % respondentek netuší, že stav kostí lze spolehlivě vyšetřit i za pomoci krevních testů. Ty by při komplexním vyšetření podle lékařů chybět neměly. Možná je příčinou neznalosti i to, že s ženami o možném vyšetření stavu kostí a riziku osteoporózy praktičtí lékaři nehovoří. Alespoň to tvrdí 85 % pacientek. Z nich 23 % má dojem, že důvodem je fakt, že zatím nejsou v rizikovém věku.

A co prevence?

Na boj proti osteoporóze není nikdy pozdě. Naše tělo je naštěstí tak dokonale sestrojeno, že je schopno během pouhých 10 let obnovit všechnu svou kostní hmotu. To ale tuší ani ne desetina (9 %) oslovených žen. Ostatní o tom nevědí (33 %) a většině (58 %) to dokonce ani nepřijde pravděpodobné.

Co je lepší zpráva, to je povědomí o prevenci osteoporózy. Účastnice průzkumu věří:

  • zdravé stravě (85 %),
  • dostatečnému a pravidelnému přísunu vitaminů D a C (79 %),
  • pravidelnému pohybu v jakémkoliv věku (87 %),
  • preventivnímu vyšetření, které vyhodnotí stav struktury kostí (61 %).

Některé ženy ale nesprávně přisuzují zdraví kostní hmoty také:

  • dostatečnému spánku (33 %),
  • jen občasnému pohybu (7 %),
  • pravidelné hygieně (6 %),
  • sedavému zaměstnání (1 %).

Jak jste na tom vy?

Pouze 16 % respondentek věří, že jejich způsob života zahrnuje aktivity, které se pojí s prevencí osteoporózy. Ostatní (75 %) si naopak jsou vědomy určitých mezer v prevenci a 8 % žen dokonce přiznává, že ji zanedbává. Oslovené čtenářky nejčastěji šidí dostatek pohybu (22 %) nebo zdravou stravu (6 %).

Chcete se o osteoporóze, doporučených vyšetřeních nebo prevenci dozvědět více? Nejen tyto informace se dočtete v našem speciálu připraveném společně s odborníky.

Zdroj informací: Průzkum mezi čtenářkami Žena-in

Čtěte také: