K alarmujícím závěrům týkajících se násilí páchaném na dětech došel britský tým lékařů. Na základě rozsáhlé studie bylo zjištěno, že přibližně každé desáté dítě v průmyslově vyspělých zemích je týráno. S fyzickým násilím se potýká 4–16 procent dětí.Jako první o tom informoval odborný magazín The Lancet.

Až 15 procent děvčat a pět procent chlapců zažije sexuální zneužívání. Až 15 procent dětí je zanedbáváno. Nejsou naplňovány jejich základní emoční i tělesné potřeby. Podle odborníků se právě zanedbávání je mnohdy bráno na lehkou, avšak jeho následky mohou být pro dítě stejně závažné jako u týrání.

Děti, na nichž bylo takovéto násilí pácháno, se potýkají s trvalými následky. Poznamenány jsou zvláště v oblasti chování. Lidé, kteří v dětství zažívali násilí, více tíhnou k alkoholismu, drogám, prostituci, depresím, jež mohou vrcholit i pokusem o sebevraždu, poruchám příjmu potravy a posttraumatickým poruchám. Zneužívané dívky páchají později dvojnásobně více násilných trestných činů než nezneužívané.

Na deseti procentech chlapců a dívek je ročně pácháno týrání psychické, v jehož důsledku se děti cítí bezcenné, nechtěné nebo mají úzkostné stavy. Toto číslo je nejspíš jen pomyslná špička ledovce, neboť se uvádí, že oficiální statistiky zachytí asi jen desetinu těchto případů.

Zpráva dále uvádí, že kvůli zanedbávání a týrání přijde o život asi 150 000 dětí do 15 let ročně. Za 95 procent těchto smrtelných případů jsou přímo odpovědní rodiče nebo adoptivní rodiče. Výjimku představuje jen sexuální zneužívání, které páchají především ostatní rodinní příslušníci nebo známí.Lékaři, kteří na této studii pracovali, varují „Týrání dětí je každodenní skutečností a v mnoha případech jde o trvalý stav.“

 

Reklama