Špičkovou péči o rodičky a novorozence, kterou klinika poskytuje již 150 let, mohou nyní lékaři a porodní asistentky nabízet v moderních a intimních podmínkách odpovídajících úrovni porodnické a perinatologické péče 21. století.

643924cb7e5e8obrazek.jpg
 
Gynekologicko-porodnická klinika, jejíž perinatologické centrum zachraňuje předčasně narozené děti a koncentruje rizikové rodičky z celé ČR, neprošla za 150 let své existence dosud žádnou celkovou obnovou. „U Apolináře dostávají pacientky naprosto špičkovou perinatologickou i neonatologickou péči a je skvělé, že tato péče nyní bude doplněna o nejmodernější vybavení, které zajistí i větší komfort pacientek i personálu. Větší psychická pohoda je jedním z klíčových faktorů nejen pro porod samotný, ale i poporodní péči o maminky i novorozence. Moc děkuji všem, kteří se na tomto díle podíleli,“ uvedl ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Jedna ze tří největších porodnic v ČR, kde se ročně narodí přibližně 4 tisíce dětí, měla k dispozici pouze porodní pokoje oddělené zástěnami. „Současná přestavba porodních pokojů a jednoho operačního sálu za více než 60 milionů korun je první etapou celkové rekonstrukce historického areálu zemské porodnice. Příští rok bychom rádi vyhlásili architektonickou soutěž na generální rekonstrukci a dostavbu celého komplexu. Předpokládáme, že v roce 2026 by mohla být zahájena výstavba zcela nového pavilonu neonatologie. Díky podpoře našeho zřizovatele se gynekologicko-porodnická klinika posune i technicky, vybavením a interiéry na vysokou úroveň, kterou si již desetiletí drží po odborné stránce,“ konstatuje ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA.

643925e1b8efcobrazek.jpg

Velká výzva pro chod kliniky

Projekt modernizace porodních pokojů zahájila registrace akce na ministerstvu zdravotnictví v září 2021, samotná stavba odstartovala v říjnu 2022 a po necelých pěti měsících jsou porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením včetně vany nebo sprchového koutu, operační sál a recepce pro pacientky k dispozici. Personál kliniky zvládl celou modernizaci bez omezení provozu, část kapacity porodnice byla dočasně přesunuta do náhradních prostor. „Jako u většiny rekonstrukcí jsme i my museli operativně upravovat projektovou dokumentaci. Nad rámec původního plánu muselo dojít například ke generální rekonstrukci rozvodů kanalizace, vody, vytápění, a to i mimo samotný prostor porodních pokojů, podařilo se zoptimalizovat přístup na operační sál,“ vysvětluje náměstek ředitele Úseku investic a rozvoje VFN Ing. Václav Javůrek, a vypočítává: „Dnes v rámci nové moderní porodnice nabízí rodičkám dva porodní sály s celkovou kapacitou 12 porodních lůžek, jeden ze sálů je po kompletní rekonstrukci, čtyři moderní samostatné a bezbariérové pokoje, jejich vzhled navrhovala  interiérová architektka dle současných trendů, dále je zde nová recepce, nový operační sál a nezapomněli jsme ani na pohodlné zázemí pro personál.“ 

643925bb8a000obrazek.jpg

Soukromí i odborná pomoc na dosah

Zcela nové moderní porodní centrum nabízí maximální pohodlí a soukromí pro rodičky a jejich blízké, zároveň díky specializovaným pracovištím kliniky široké spektrum předporodní, porodní i poporodní péče. Samozřejmostí je přítomnost doprovodu po celou dobu porodu, kterou mohou maminky využít při přirozeném porodu i v případě císařského řezu. „Zcela zdravé budoucí maminky často vítají možnost rodit pouze s porodní asistentkou, která je doprovází během celého pobytu v porodnici,“ připomíná přednosta GPK VFN a 1. LF UK prof. MUDr. David Cibula, CSc. a zdůrazňuje: „Jsme první pracoviště v republice, které se může pochlubit porodními asistentkami s akreditací ministerstva zdravotnictví pro samostatnou práci v případě fyziologických porodů.“ Pocit bezpečí zaručuje stálá dostupnost špičkového týmu perinatologů, neonatologů, anesteziologů a specialistů intenzivní medicíny. „Těší mě, že jsme vše zvládli v poměrně krátkém čase díky perfektní spolupráci zdravotníků, zaměstnanců provozu kliniky, Úseku investic a rozvoje VFN, Technicko-provoznímu úseku VFN a stavební firmy,“ dodal přednosta Cibula.

Porodní pokoje jsou navržené architektkou, vkusně a efektivně vybavené, aby měla rodička vše při ruce a díky světle zelené výmalbě působí uklidňujícím dojmem. „Fyziologický porod vnímáme jako přirozený děj, při kterém je nezbytná vzájemná důvěra mezi rodičkou, porodní asistentkou, případně lékařem,“ vysvětluje porodní asistentka Pavlína Jirásková a doplňuje: „Naším cílem je maminkám poskytnout individuální a respektující přístup v průběhu celého pobytu v naší porodnici. Snažíme se vyhovět všem jejich představám a přáním. Zároveň však klademe důraz na maximální bezpečnost a odbornost. Hezké, klidné a příjemné prostředí našich nově zrekonstruovaných porodních pokojů přinese větší soukromí pro maminky a jejich doprovod v průběhu celého tohoto důležitého okamžiku jejich života, kterým porod bezpochyby je.“

64392601a4f25obrazek.jpg

Porodní centrum je jenom začátek

V rámci komplexní obnovy kliniky projde postupně technickou opravou celá budova vně i uvnitř. V nevyhovujícím stavu je střecha, římsy i fasády z lícových cihel. Je potřeba vyměnit inženýrské sítě, adaptovat zázemí pro lékaře a personál, prostory pro stravování rodiček nebo kompletní moderní sociální zařízení. Přístavba nového pavilonu neonatologie završí generální proměnu Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK na pracoviště 21. století i svým vzhledem, vnitřním uspořádáním a vybavením pro pacienty. Do doby velké rekonstrukce je ale v plánu řada drobnější úprav, z nichž první odstartují již v dubnu.