Zatímco jiné země zavádějí povinné přeočkování dětí proti tuberkulóze (TBC), v České republice ministerstvo zdravotnictví povinné přeočkování zrušilo. Krok ministerstva je nezodpovědný, řekla novinářům v pondělí primářka plicního oddělení v Říčanech Pavla Nykodýmová.

„Povinné přeočkování se zavádí například v Rakousku a Švýcarsku,“ dodala Nykodýmová s tím, že odborná veřejnost s počínáním ministerstva zdravotnictví nesouhlasí. Dosud se ze zákona přeočkovovávaly děti proti tomuto onemocnění v 11 letech. Ministerstvo však toto preventivní opatření zrušilo. S tím nesouhlasí i další lékaři. Revakcinace má jasný efekt, na tom jsme se shodli všichni,“ řekl v pondělí přednosta 1. LF UK a VFN Jiří Homolka.

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které vyvolávají mykobakterie. Nemoc patří mezi specifické zánětlivé procesy. V 85 procentech postihuje dýchací ústrojí a v ostatních případech napadá ostatní orgány, například místní uzliny, klouby a kosti, urogenitální trakt, kůži, mozkové pleny, perikard a další orgány.

Pokud porovnáme počet nemocných v rozmezí 11 až 19 let věku v České republice s Německem, potom zjistíme, že v Německu je počet nemocných tuberkulózou několikanásobně vyšší. Přeočkování mělo ochranný efekt na 10 let,“ dodal Homolka.

V Rakousku je například lidí s tuberkulózou ve věku 15 až 19 let 11,2 na sto tisíc obyvatel, v Česku je to 2,3 na sto tisíc obyvatel,“ upřesnila Nykodýmová. Tato relativně dobrá čísla však souvisela s tím, že přeočkování bylo povinné. To se ale vyhláškou ministerstva zdravotnictví změnilo. Neznamená to ale, že by se děti nemohly očkovat dál. Pokud rodiče mají zájem, očkovat je můžeme,“ dodala Nykodýmová s tím, že zájem o přeočkování je. Rodiče dětí mají podle ní oprávněný strach. Děti jsou ohrožené hlavně v pubertě,“ řekla Nykodýmová. Ta je toho názoru, že ministerstvo zdravotnictví učinilo zrušením povinného přeočkování protiústavní krok.

V současné době jednáme s pojišťovnami, jak tuto situaci řešit, zda budou pojišťovny i nadále přeočkování hradit či nikoliv,“ dodala Nykodýmová s tím, že vakcína stojí 300 korun. Rodiče musí podepsat prohlášení, že s přeočkováním souhlasí.

V České republice loni lékaři zaznamenali 835 případů tuberkulózy, z toho bylo 707 případů tuberkulózy plic. Nejvyšší počet onemocnění byl v Pardubickém kraji s 12 nemocnými na sto tisíc obyvatel, v Ústeckém kraji to bylo téměř 11 případů (10,7) na sto tisíc obyvatel a v Královohradeckém 9,6 na sto tisíc obyvatel. Zatímco počet případů nemocných Čechů klesá, potom u cizinců, kteří do Česka přijíždějí, se počet tuberkulózních onemocnění zvyšuje. Nejvíce je nemocných cizinců lékaři zjistili u Mongolů a Ukrajinců, ti dohromady tvoří 21 procent nakažených tuberkulózou v Česku. Zatímco minulý rok bylo v České republice léčeno 176 cizinců, kteří měli tuberkulózu, potom v roce 2007 jich bylo 153.

Za posledních deset let zemřelo na tuberkulózu ve světě celkem 30 milionů lidí. Celosvětově počet nemocných stoupá ročně o 0,4 procenta. Nejvíce nakažených žije v zemích subsaharské Afriky a v zemích bývalého Sovětského svazu. Za posledních deset let se například v Rusku počet onemocnění tuberkulózou zdvojnásobil. Zatímco jen v Rusku ročně onemocní touto chorobou téměř dvě stě tisíc osob, v Evropské unii to je 65 tisíc lidí.