Symbolem současných vysokoškolských reforem je Milan Kindl. Iniciativa ProAlt mu odhalí sochu před ministerstvem školství. Happening proti reformám vysokého školství se bude konat ve středu 15. června od 11. hodin.

Před ministerstvem školství bude odhalena socha nechvalně proslulého proděkana plzeňských práv Milana Kindla. „Chtěli jsme formou happeningu vyjádřit znepokojení z možných důsledků plánovaných reforem vysokéhoškolství a veřejně upozornit na to, že se reforma vysokých škol týká všech, nejen vysokoškolských pedagogů a studentů. Postava proděkana Kindla je symbolem vstupu logiky trhu na půdu vysokých škol, jehož následkem došlo k proměně vzdělání ve zboží aovládnutí veřejné instituce vysokého školství soukromými zájmy politických a podnikatelských elit.“ uvedla mluvčí akce Alice Červinková.

Reformy navrhují zcela zásadní změny v organizaci vysokoškolského studia, aniž by byly předloženy k diskusi argumenty na jejich podporu.

Zásadní kritické připomínky vysokých škol, vysokoškolských organizací a dalších aktérů nejsou při přípravě věcného návrhu zákona brány potaz. Uvedení nového zákona do praxe by podle aktivistů znamenalo ohrožení kvality vysokoškolského studia a nezávislosti vysokých škol: „Široce přístupné vzdělání a vědění je důležitým cílem, cesta k němu ale nevede přes devalvaci studia, ani vybudováním manažersky řízených podniků, do jejichž chodu budou zasahovat ekonomické zájmy.“

Iniciativa kritizuje i školné.

„Neustále se opakuje, že vysokoškolské vzdělání je výhodná investice, protože představuje záruku dobrého zaměstnání a vysokých příjmů. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že v mnoha zemích toto rovnítko dávno neplatí a brzy nebude platit ani v Česku. Absolventi budou stále obtížněji nacházet odpovídající uplatnění na trhu práce a zároveň budou zatíženi dluhy za studium. Školné nebude ani nutně znamenat finanční přínos pro vysoké školy, spíše půjde ruku v ruce se snižováním veřejných výdajů. Spojování poplatků za vysokoškolské studium se zvýšením jeho kvality tedy nedává smysl,“ uzavírá mluvči Alice Červinková.

  • Jste spokojeny se současným stavem našeho školství?
  • Co byste na něm změnily?

 

Reklama