shutterstock-1641533353.jpg
Foto: Shutterstock

Podle nejnovějších informací je již ve školách rozhodnuto, jak bude výuka probíhat. Na některých měli učitelé na výběr, zdali do školy chtějí jít, nebo pokračovat s výukou z domu. V dalších školách bylo zase rozhodnuto o tom, že doma zůstanou učitelé 60+ a mladší půjdou do tříd. Poslední varianta je ta, že doma zůstanou všechni učitelé a děti budou hlídat vychovatelé.

Slovo hlídat je zde na místě, jelikož nepůjde o výuku v plném slova smyslu, vychovatelé nebudou mít za úkol učit. Jde tedy spíše než o  návrat do školy o službu rodičům. Ne všichni jsou s ní však spokojení.

Nejde o výuku ale o hlídání      

„Pro mě  to znamená, že přijdu z práce a musím s dcerou udělat úkoly. Dopolední online výuka se přesune na odpoledne, což pro mě znamená víc práce. Myslela jsem, že se budou ve škole učit. Takto to pro mě nemá smysl a raději ještě využiju možnost home office, kterou mi zaměstnavatel ještě umožní,“ říká maminka devítileté Rozárky.

Rodiče nejsou spokojeni ani s hygienickými podmínkami, které musejí základní školy splňovat. Na rozdíl od mateřských škol musí děti nosit roušky a dodržovat od sebe rozestupy minimálně dva metry, což znamená, že bude sedět jedno dítě v lavici. Na dodržování rozestupů o přestávkách by měli dohlížet učitelé nebo vychovatelé.  „Jsou jako banda blech, rozhodně si neumím představit, jak budeme  toto nařízení dodržovat,“ říká  vychovatelka z pražské základní školy.

Už aby bylo září

Návrat do školy je tedy pro mnohé velkým zklamáním. Místo, aby se děti opět alespoň částečně vrátily k běžné výuce, budou do školy chodit jako do dětského koutku, ovšem bez možnosti pohrát si s ostatními. Nezbývá jen doufat, že v září započneme školní rok běžným způsobem a popřát pevné nervy všem rodičům.

Reklama