Pouze necelá čtyři procenta dotázaných českých dětí ve věku od devíti do patnácti let nebyla ještě nikdy ve svém životě v restauraci typu fast-food, jako je McDonald´s, KFC či Burger King. Odhalil to průzkum projektu Obezita není náhoda.

Pouze necelá čtyři procenta dotázaných českých dětí ve věku od devíti do patnácti let nebyla ještě nikdy ve svém životě v restauraci typu fast-food, jako je McDonald´s, KFC či Burger King. Z pražských dětí tuto zkušenost nemá dokonce pouze půl procenta dětí uvedeného věku. Vyplynulo to z průzkumu, který se konal v rámci projektu osvětových besed Obezita není náhoda, v němž s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny besedují lékaři ve školách s dětmi o tom, jak a proč vzniká obezita.

Průzkum se konal v listopadu a prosinci loňského roku mezi žactvem deseti základních škol v Praze, Sušici, Kamenici nad Lipou a Nýřanech. Zúčastnilo se ho celkem 310 dětí, z toho 160 dívek a 150 chlapců ve věku 9 až 15 let. Besedy Obezita není náhoda se konají již sedm let a dosud se jich zúčastnilo přes 21 tisíc českých dětí.

Většina dětí navštíví fast-food poprvé s rodiči, s rostoucím věkem ale do nich děti chodí stále častěji s kamarády, nebo samy. Zatímco desetiletí žáci a žačky navštěvují restaurace typu McDonalďs a KFC téměř výhradně s rodiči (95%), u patnáctiletých se tento poměr výrazně mění - do restaurace jich chodí s kamarády nebo bez doprovodu tři čtvrtiny dotázaných, s rodiči jen 25%. Devět procent dětí uvedlo, že do takové restaurace jde vždy, když k tomu je příležitost.

Reklama