Nejznámější včelou je ta medonosná. Právě jí vděčíme za zásoby sladké a zdravé dobroty. Žije ve společenství ostatních, v hnízdě. Do toho pak dělnice nosí nektar, medovici a pyl, aby z něho uvnitř mohly kolegyně stvořit med. Jsou nesmírně pilné, a tím i oblíbené u včelařů. V jednom úlu jich může být na 50 tisíc. Jenže ačkoli jsou co do počtu jedinců v převaze, druhově je tomu naopak.

Neuvěřitelných 90 % všech druhů včel tvoří takzvané samotářky. Ty nežijí ve společenství ostatních, maximálně v páru. Nestaví si společná hnízda ani voskové plástve. To proto, že vůbec nevytvářejí med. K čemu jsou tedy dobré? O naše blaho se starají jinak – péčí o úrodu. Patří totiž k nejlepším opylovačům. Některé druhy dokáží za den opylit až stokrát více květů, než včela medonosná.
vc1.jpg
Foto: Shutterstock

Včelky samotářky, seznamte se

  • Není třeba se jich bát, nejsou útočné. Disponují sice žihadlem, ale nemají potřebu chránit jím úl. Když už by vás přece jen bodly, jejich jed je mnohem slabší, než je tomu u včely medonosné.
  • Nestaví si speciální, společná hnízda. K rozmnožování využívají různé škvíry, dutiny a skuliny. Tam budují jednotlivé komůrky, do nichž nakladou vajíčko a nakonec „inkubátor“ zavřou materiálem, který je zrovna k mání. Třeba hlínou, pískem a podobně.
  • Aby v komůrce měl potomek co jíst, včelka ho zazdí společně se zásobou potravy, což je směs nektaru a pylu z květů.
  • Potomstvo může čekat přes zimu na svůj čas třeba i v prázdné ulitě hlemýždě, která vám připadá mimoděk zaplněná hlínou. Přitom v ní pilně vybudovala komůrky včelka zednice.
  • Podle toho, kde komůrky staví, dostala řada z nich svůj název. A tak máme i maltářku, drvodělku, pískorypku...
  • Některé včely samotářky tvoří celé kolonie, v nichž má každá svou „ubikaci“.
  • Většina druhů samotářek se nedočká dalšího roku, na podzim uhynou.
  • Jednotlivé druhy se od sebe velmi liší nejen způsobem hnízdění, ale i vzhledem. Najdete mezi nimi trpaslíky (4 mm) i „obry“ (3 cm).

Jak je přilákat na zahradu?

Kromě hojnosti květin a naopak absence chemikálií můžete tyto vděčné opylovače udržet na zahradě poskytnutím obydlí. Spokojí se složenou hromadou dřeva, pár tvárnicemi s malými komůrkami a dalšími skulinkami a dutinkami. Jestliže nic takového kolem domu nestrpíte, kupte nebo vyrobte speciální hmyzí hotel. Nejde o složitou stavbu. Domeček s dutými stébly rákosu nebo klacíky a dalšími štěrbinami můžete pověsit třeba i na otevřeném balkóně. Pozorování koloběhu života hmyzu ocení nejen děti.
hi.jpg
Foto: Shutterstock

Zdroj informací: www.vcelkysamotarky.cz

Čtěte také:

Reklama