Co je to vbočený palec?
5f2be1818edc3obrazek.png
Foto: Shutterstock

Vbočený palec (hallux valgus) je deformita přednoží, kdy se palec odchýlí od své osy a přiblíží se tak k druhému prstu nohy. Vnímání správné pozice palce je u lidí odlišné, nicméně přesněji lze definovat tuto vadu odchýlením se palce od osy nohy o více než 15 stupňů. Na vnitřní straně, v místě základního kloubu palce, často vzniká bolestivý otlak na kůži a dochází i k rotaci palce.

Co přesně se stane s kostí při této deformaci?

Důležité je si uvědomit, že se obtíže netýkají pouze palce nohy. Palec je spíše následek neboli oběť změn, které probíhají uvnitř celého přednoží. Důvodem osové odchylky palce bývá nejčastěji nevhodný tvar anebo pohyblivost první nártní kosti. Proto většina operací pro vbočený palec je zacílená právě na první nártní kost, na úpravu jejího tvaru anebo pozice. V důsledku nesprávné zátěže palce nohy a kloubních ploch, dochází k postižení chrupavek kloubů a na okrajích kloubních ploch vznikají bolestivé kostní výrůstky.

Je vbočení palce bolestivé?

Bolesti se v případě vbočeného palce můžou nacházet v různých místech přednoží a jejich výskyt závisí také na stádiu rozvoje vady. Typicky bolí pacienta základní kloub palce a otlak na kůži na vnitřní straně nohy v botě. Noha může zpočátku bolet jen při rozvoji deformity a poté dlouhé roky být nebolestivá. To vede někdy k falešnému pocitu, že se jedná o trvalý stav, nicméně nesprávná zátěž kloubů nohy vede k dalšímu poškození tkání. Proto pacienti s vbočeným palcem přicházejí po 50. roku věku opět k vyšetření již s projevy artrózy na kloubech nohy. V těchto pokročilých stádiích již většinou není možné provést některé operační zákroky.

Jde pouze o estetický problém, nebo může způsobit vážnější komplikace?

Vbočení palce mění způsob používání základního kloubu palce nohy. Chrupavka kloubu je zatěžována nerovnoměrně a dochází k jejímu poškození. Nejedná se tedy pouze o estetický problém, ale deformitu, která může vést ke zničení kloubu. Nutno je také zdůraznit, že v postižení hrají roli také způsob zátěže (sportovní aktivity), způsob obouvání a hmotnost pacienta.

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčbu deformity lze rozdělit na neoperativní (konzervativní) léčbu a operační léčbu. V průběhu konzervativní léčby se používají techniky fyzioterapie, které jsou zaměřeny nejenom na oblast palce, ale celé dolní končetiny. Používají se manipulace kloubů, techniky měkkých tkání, cvičení za účelem změny používání svalů dolní končetiny a podobně. Pacienti můžou uplatnit náplasťovou fixaci palce a přednoží anebo vložky do bot. Nicméně dle studií konzervativní léčba vede pouze k zmírnění bolestí, ale samotnou podstatu vady a deformaci neodstraní. Pokud pacienti nepociťují zmírnění obtíží anebo jim nevyhovuje pozice palce, je namístě zvolit a naplánovat operaci.

Operace se zaměřují nejenom na změnu pozice palce, ale také na úpravu zátěže vnitřní strany nohy. Pacient po operaci by měl být schopen lépe využívat vnitřní stranu nohy při chůzi. Existuje množství typů operací, které vedou k dobrým výsledkům. Nicméně v současné době platí, že by se měly používat zákroky, které mění tvar kosti osteotomií (protětím kosti) a správná pozice se pak zajišťuje šrouby. Při použití pevné fixace šrouby anebo dlahou pacient pociťuje méně bolestí, protože mezi úlomky kostí nedochází k pohybu a výsledek operace je předvídatelnější.
5f2be1d157b9dobrazek.png
Foto: Shutterstock

Jakou obuv bychom měli nosit, abychom se deformaci vyhnuli?

Obouvání dle poznatků vede k vyššímu výskytu deformity. Nevhodné jsou zejména boty s úzkou špičkou nebo špičkou, která je umístěná uprostřed předního okraje boty a boty na vysokém podpatku. Úzké boty s nevhodně umístěnou špičkou nejsou v posledních letech typické jenom pro ženy, ale můžeme je vidět i u mužů. Je potřeba zmínit, že pokud naše nohy mají vrozené dispozice ke vzniku deformity, tak i mírný tlak na palec může vést k vytvoření vady. Naopak, pokud nohy nejsou náchylné ke vzniku vady, tak i boty s úzkou špičkou na podpatku nevedou k postižení. Vhodné boty jsou v přední části široké s kulatou špičkou a samozřejmě bez vysokého podpatku.

V poslední době se diskutuje o používání bot naboso. Tento typ obutí je vhodný pro zdravou nedeformovanou nohu. Lépe řečeno bota nohu „prověří“ a pokud noha není schopna již výraznější zátěž zvládnout, dochází k progresi bolestí, které vycházejí z její deformity. U vbočeného palce, kdy pacient nevyužívá naplno vnitřní okraj nohy s palcem, dochází k přetížení jiné části nohy, která není uzpůsobena k této zátěži, a to vede k bolestem.

Je vhodné a možné předcházet vbočenému palci nějakými cviky – například právě po celém dni v nevhodných botách?
Důležité je cvičení se základním kloubem palce nohy, které vedou k uvolnění měkkých tkání přednoží. Je to jednoduché - pacient při manipulaci uchopí palec nohy rukou a plynule ho tlačí směrem dolů, pak pomalu nahoru, posléze odtahuje od druhého prstu nohy, a nakonec plynule rotuje palec podél osy dovnitř a ven. Vhodné jsou masáže nohou směrem od prstů ke kotníkům a koupele v teplé vodě. Prokrvení nohou a teplé techniky vedou ke zlepšení regenerace tkání nohy a tím zmírňují postižení tkání.

Lze určit, kolika lidí se vbočený palec týká?

Výskyt deformity je neobyčejně vysoký a vychází z definice vady. Celosvětově se udává výskyt přibližně u 23 % lidí. S věkem se objevuje častěji. Nad 65 let věku se udává výskyt přibližně 36 %.

X6B7867.jpg

Foto: archiv doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D

Proč se týká vbočený palec více žen než mužů? Můžou za to boty na podpatku?

Ženy trpí deformitou častěji zejména v důsledku méně vhodného obouvání a hormonálních dispozic. Často dochází k vytvoření deformity v průběhu těhotenství, kdy probíhají změny na pojivové tkáni v důsledku hormonálních změn a přirozené nárůstu tělesné hmotnosti.

Kam se v posledních letech posunula léčba vbočeného palce? Jaké jsou moderní metody?

V posledních 15 letech došlo k výraznému rozvoji operačních technik sloužících k úpravě deformity vbočeného palce. Výsledky operací, které provádíme, systematicky vyhodnocujeme, abychom v budoucnu používali u konkrétních pacientů vhodný operační postup. Výrazný posun se projevil zejména v materiálech (šrouby a dlahy), které se používají při operacích. V posledních 4 letech jsem začal v České republice provádět miniinvazivní zákroky na přednoží, které přinášejí nové možnosti v léčbě. Miniinvazivní operace nám umožňují přesněji zacílit na místo v noze, které je potřeba napravit a nepoškodit tkáně, které se při otevřených operacích většinou poškodí. Protnutí kostí se provádí ne vibrační pilou, ale pomocí tenkých fréz, které se pod rentgenovou kontrolou zavádějí do těla z malých kožních vstupů. Tyto zákroky tedy nejsou pouze o velikosti jizev, ale umožňují nám komplexní ošetření deformity jak vbočeného palce nohy, tak i ostatních prstů nohy najednou. Tyto zákroky se provádí například na Klinice Canadian Medical, výhodou je, že pacient do 24 hodin po zákroku může opustit kliniku.

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 2000. V současné době je lékařem Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol a prémiové kliniky Canadian Medical patřící do skupiny EUC. V posledních 12 letech se specializuje na chirurgii nohy a přednoží. V roce 2015 zavedl jako první v České republice rutinní používání miniinvazivních osteotomií kostí nohy, které umožňují léčbu plochonoží, deformit prstů a vbočeného palce nohy. Je spoluautorem první české protézy metatarsofalangového skloubení palce nohy. Endoprotéza prošla v roce 2009 klinickými zkouškami a v současné době se používá v léčbě onemocnění hallux rigidus.

Reklama