Obezita a kouření urychlují stárnutí. Nadevší pochybnost to prokázal doktor Tim Spector se svými kolegy z St. Thomas' Hospital v Londýně. Zjistili, že obézní ženy a kuřačky mají kratší délku telomer v porovnání se štíhlými a nekuřačkami. Výsledky své studie vědci uveřejnili v červnovém čísle renomovaného odborného časopisu The Lancet, odkud její výsledky převzal server www.medicina.cz.

Cože jsou to ony záhadné telomery? Části DNA, jejichž funkci lze nejspíše přirovnat k jakýmsi buněčným hodinám. Telomery totiž ukazují, kolikrát se buňka rozdělila a tím i určují, jak dlouho ještě bude žít. Čím kratší telomery, tím kratší život buňku čeká. JInými slovy, dotyčný člověk stárne rychleji. Nejde tedy jen o to, že vypadá starší, ale ve srovnání s  vrestvníky, kteří nekouří a jsou štíhlejší, má skutečně i opotřebovanější tělo.

Vědci uvedli, že obezita a kouření jasně souvisí se vznikem takzvaného oxidativního stresu, který způsobuje erozi telomer. Tenhle stres je poněkud jiný, než ten pojící se dejme tomu s nestíháním pracovních povinností. V tomto případě jde o nadměrnou tvorbu volných radikálů, které škodí buňkám, konkrétně telomerám - vědci se domnívají, že obezita a kouření zkracuje jejich délku.

V rámci studie vědci zkoumali délku telomer u celkem 1 122 žen ve věku od 18 do 76 let. Výsledky studie ukázaly, že rozdíl v délce telomer mezi štíhlými a obézními ženami korespondoval s 8,8 lety života, rozdíl mezi kuřačkami a nekuřačkami korespondoval s 4,6 lety života a u silných kuřaček - 40 a více let kouření zkrácení telomer korespondovalo dokonce se 7,4 lety života. Vědci uvedli, že studie potvrdila škodlivost dvou základních rizikových faktorů – obezity a kouření.    

Reklama