Až nyní se ukázalo, že kovový pohár, který kdysi kdesi našel potulný vetešník ze Somersetu, je vlastně zlatý pohár ze 3. či 4. století před naším letopočtem a má hodnotu kolem 500 000 liber (cca 15,9 milionu korun).

Do nádoby jsou vytepány dvě ženské tváře, které mají čelo dekorované motivem hada. Odborníci se shodují, že pohár byl vyroben v achaimenovské říši, která se rozkládala na území Persie, ale v době svého rozkvětu sahala od Íránu až k Lybii. Zanikla v roce 330 př. n. l., když ji dobyl Alexandr Veliký.

Zajímavé na nálezu je, že pohár zdědil jistý John Weber (70) po dědečkovi. „Dědeček byl původně opravdu takový vetešník, byl to Róm a žil v maringotce tažené koněm. Můj otec za války zemřel a dědeček mi před smrtí pár věcí odkázal. Jednou z nich byl i pohár. Pamatuji si, že jsem si s ním hrával. Protože dědeček hlavně prodával věci z bronzu a mědi, myslel jsem si, že pohár je z jednoho z těchto kovů,“ řekl pan Weber reportérům BBC.

Poté pan Weber na pohár na dlouho zapomněl a znovu ho objevil až vloni, když se stěhoval do nového domu. Tehdy ho pohár zaujal.

„Poslal jsem tedy pohár Britskému muzeu a tam mi experti řekli, že nikdy nic takového neviděli, a doporučili mi, abych dal pohár otestovat do laboratoře.“ Analýza potvrdila stáří poháru a také to, že byl vykován z jednoho kusu zlata. „Metoda výroby i složení zlata odpovídají achaimenovskému zlatu i zlatotepectví,“ říká odborník Peter Northover, který analýzu provedl.

Zdroj: Korzo

Reklama