Je léto a to s sebou, kromě spousty veskrze pozitivních záležitostí, přináší také všemožná rizika pro naše děti. Většina rodičů jistě ví, o čem mluvím. Snažíme se své ratolesti varovat před vším možným. Od zvýšeného rizika úrazů, přes nebezpečné ultrafialové paprsky až po, co já vím, třeba koupání v neznámých vodách. Dnes chci ale zmínit téma, které si většinou s létem výrazně do souvislosti nedáváme, ale možná bychom ho – v zájmu našich dětí – neměli podceňovat.

Podle sexuologů je léto totiž také obdobím „úchylů“. Častěji prý o sobě dávají vědět exhibicionisté, ale bohužel i pedofilové. Není škola, léto přináší uvolněnou náladu, děti jsou na koupalištích, na táborech, bez rodičů…

Není asi nechutnějšího zločinu než zneužívání dítěte a pedofilní delikvent prostě patří za mříže, případně na léčení, jaképak okolky. To ví asi každý soudný člověk.

Ale víme vůbec, jak před takovými kreaturami děti chránit?

Je to těžké, pochopitelně. Ale v první řadě nejspíš musíme překonat nechuť k otevření tohoto tématu a musíme vysvětlovat a vysvětlovat. Adekvátně věku dítěte je potřeba upozorňovat na lidi, kteří by jim mohli ublížit.

Podle sexuologa Petra Weisse si musíme dětí pozorně všímat, vnímat je a mluvit s nimi i o sexuálních otázkách – na školu se asi v tomto ohledu moc spoléhat nemůžeme - kolik let už odborníci volají po kvalitní sexuální výchově!

„Jenom dítě, které netápe v temných tabu a je poučené (ne vyděšené!), umí případnou situaci lépe zvládnout. A jde i o to, aby nejen vědělo, že nemá jít nikam s cizím pánem, ale podstatné je, aby v konkrétní situaci umělo říct NE!“ říká Petr Weiss.

To už není jen záležitost vědomosti, ale i dovednosti. Nejisté, neinformované, podceňované dítě, dítě bez zdravého sebevědomí, zpravidla neví, jak se zachovat a dokonce ani neumí o podobné situaci doma říct. Takže, pokud jste s tím ještě nezačali, mluvte s dětmi o sexuálních nebezpečích. A nejen v létě, prosím.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal

Reklama