Špatná kvalita vody užívané k pití a vaření není jen problémem zemí třetího světa. Nevyhovující vodu používá k pití a vaření i v Česku stále ještě několik set tisíc lidí. Jedná se především o domácnosti, které zatím nechtějí nebo nemohou odebírat vodu z veřejné sítě a čerpají ji ze studní.

V České republice je nejméně čtvrt milionu studní a podle odhadů Asociace pro čistou vodu v Evropě zhruba 80 procent z nich nesplňuje příslušnou vyhlášku (252/2004 Sb.), která stanovuje parametry pitné vody. To znamená, že nekvalitní a zdravotně rizikovou vodu používá v Čechách a na Moravě odhadem až tři čtvrtě milionu lidí.

Alarmující výsledky vyplývají z výzkumu, který byl proveden zatím u zhruba 10 tisíc studní. „I nejjednodušší testy „v terénu“, při nichž se posuzuje 12 základních parametrů vody, prokázaly závažné nedostatky. Studniční voda je v řadě případů, na rozdíl od všeobecného přesvědčení, znečištěna a kontaminována množstvím škodlivých chemikálií i nebezpečnými organismy,“ uvedl místopředseda Asociace Miroslav Šustr.

Nejčastější škodliviny? Samozřejmě tolik „populární“ dusičnany, ale také dusitany, chloridy, sírany či nejrůznější bakterie. Zdaleka nejčastějším průšvihem je příliš vysoký obsah dusičnanů a přílišná tvrdost vody. „Objevili jsme i skutečně extrémní případy, kdy například jedna domácnost na jižní Moravě používala vodu s dvacetkrát překročenou normou na dusičnany,“ dodal Šustr.


Navíc se bohužel zdá, že kvalita vody ve studních se nezlepšuje. Státní zdravotní ústav v roce 1999 ve své zprávě konstatuje, že zdravotně rizikových je zhruba 70 % studní. Kvalita vody ve studních navíc kolísá, a to je markantní právě v posledních několika letech, kdy se velká sucha střídají se záplavami. Ani sucho ani povodně totiž kvalitě vody ve studních nesvědčí. Výrazné riziko s sebou nese také umístění studní v blízkosti skládek, průmyslových areálů, zemědělských družstev apod.


Pokud používáte vodu ze studny pro pití a vaření, nejméně jednou či dvakrát ročně nechte prověřit její kvalitu. Základní test, při němž se vyhodnocují nejdůležitější parametry, například tvrdost vody, obsah dusičnanů a dusitanů či takzvaná vodivost, nezabere více než 60 minut a přijde na 200–300 korun. Dokáže však poskytnout poměrně přesný obrázek o kvalitě vody ve studni. Samozřejmě, že ale existují i testy mnohem náročnější a podrobnější, které vyžadují speciální laboratorní vybavení a mohou stát i přes 10 tisíc korun. Takové testy dělají specializované akreditované laboratoře.


Náklady na získání nezávadné vody samozřejmě závisí na stupni znečištění studny a vody v ní. Někdy stačí jen studnu vyčerpat, vydezinfikovat a nechat znovu naplnit. Technicky i finančně náročnější jsou zařízení, která se připojují na přívod vody, před místo, kde vodu odebíráte. Na trhu existuje celá řada filtrů a dalších zařízení, která upravují nejrůznější charakteristiky vody.


Jakou vodu používáte vy? Kontrolujete pravidelně kvalitu vody ze studny?

Reklama