V Kelči, malém městě vzdáleném asi 5 km od mého bydliště, probíhá každý rok, 24. prosince, ve dvanáct hodin v poledne, vystoupení místních dětí i dospělých - živý Betlém.

I my jsme se letos na tuto krásnou vánoční podívanou vypravili. Samozřejmě i s naším desetiměsíčním Josífkem.

Marie s Josefem a Ježíškem, tři králové, zvířata, děti i staré babičky. Ti všichni přijdou průvodem na náměstí, kde je postavena malá boudička. Tam je pro Ježíška přichystána postýlka, vystlaná kožešinami. A musí být pořádně teplá, protože i Ježíška "hraje" živé miminko.

Před jesličkami probíhají vystoupení lidového souboru, zpívá se a lidé si můžou poslechnout také vánoční zamyšlení.

Po skončení programu obchází děti se věčným světlem dovezeným z Betléma. Každý si od nich může připálit tu svoji svíčku. Naše věčné světlo nám hoří v jídelně ještě teď.

Tradice Betlémského světla začínala již před 900 roky v době křižáckých výprav. Jeden najatý chlapec z Florencie přísahal, že jestliže přežije donese do města z betlémské baziliky plamínek věčného světla. Nikdo mu ale nevěřil. Po třech letech, těsně před Vánoci, dorazil do Florencie se zapálenou svící. Chlapci, kteří s ním přišli přísahali, že ten plamínek je opravdu z Betléma, chránil jej v čase i nečase, na souši i na moři, jen proto, aby splnil slib.

A Betlémské světlo dnes?
Tato tradice vznikla v rakouském městě Linz. Odsud před Vánocemi poslali do Betléma letadlem tělesně postižené dítě, které tam v bazilice odpálilo z věčného světla plamínek a vzápětí bylo opět převezeno do Linze. Tam se plamínku ujali místní skauti, kteří jej štafetově roznášeli po celém Rakousku.

Od roku 1990 se tento předvánoční zvyk rozšířil i do zemí, které s Rakouskem sousedí. Tak se dostalo i k nám.

Toto poselství míru, pokoje a lásky je předáváno do nemocnic, domovů důchodců, dětských domovů, domů s pečovatelskou službou, ale i do vojenských posádek, na policejní stanice, do provozů, kde se i v čase vánočním musí pracovat.

Musím přiznat, že jsem u krásného vánočního představení měla slzy v očích. Když jsem viděla kolik lidí se přišlo podívat, jak si všichni přáli hezké svátky a jak byl náš malý Josífek nadšený...

A příští rok se na živý Betlém určitě pojedeme podívat znova.

 


 

 

 

         
Reklama