Kalendář nám dnes ukazuje datum 6. ledna. A podle tradice na tři krále z domácností mizí vánoční výzdoba a odzdobí se vánoční stromek. Pokud zrovna nepatříte mezi ty, kterým stromeček zůstává až do Velikonoc, máme pro vás pár rad.

Živé vánoční stromky rozhodně nepatří do popelnic a kontejnerů včetně nádob na směsný odpad nebo do nádob na biologický odpad. Odneste je ke kontejnerům a popelnicím a položte je na zem. Znáte-li den, kdy se u vás odpad sváží, využijte toho. Stromeček zanechte u popelnic nejlépe den předem, aby stromek na ulici nepřekážel zbytečně dlouho. Stromky bude služba zajišťující svoz odpadu sbírat do 28. 2. 2009.

Máte stromek umělý? Jistě si na půdě počká na další sezónu. Není výjimkou, že se do sklepa, na půdu, či jinam ukládá stromek stále ozdobený a zabalený v pytli nebo fólii. Za rok ho stačí jen vytáhnout a oprášit. Pokud váš umělý stromek z nějakého důvodu skutečně dosloužil, rozhodně ho nedávejte do kontejneru.

Než se stromku zbavíte, pečlivě překontrolujte, zda na něm nezůstaly žádné háčky, prskavky, ozdoby nebo části čokoládové kolekce. Stromky nejčastěji končí ve spalovně nebo v kompostárně. Některé vánoční stromky, které se letos neprodaly, již tradičně končí v zoologických zahradách, kde poslouží jako zpestření zimní stravy některých zvířat.

Staré nebo rozbité ozdoby, vánoční řetězy a světýlka, kterých se chcete zbavit, patří taktéž do sběrných dvorů.

Zabalíte do krabic vánoční výzdobu už dnes, nebo ještě počkáte?