Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro své pojištěnce „vánoční balíček“. Ten spočívá v navýšení současných příspěvků na preventivní aktivity na dvojnásobek. Zvýhodnění získají i ti pojištěnci, kteří v letošním roce již některý z příspěvků využili.

 

Vánoční balíček nabízí jedenáct aktivit, na které lze získat od VZP příspěvek. Jde o vybrané druhy očkování, aktivity v rámci projektu matka a dítě, ozdravné pobyty pro děti i dospělé, nákup přilby či chráničů, aplikaci rovnátek a nákup potravin pro bezlepkovou dietu. Tyto výhody mohou čerpat všichni klienti VZP, kteří na libovolném pracovišti pojišťovny předloží nejpozději do 10. ledna 2009 doklad o zaplacení příslušné aktivity. Podmínkou je, že doklad, na základě kterého klient žádá o příspěvek, musí být z období od 1. do 31. prosince 2008.

 

„Na tuto vánoční akci navážeme v lednu, kdy budeme vyplácet dvojnásobek příspěvků platných pro rok 2009. U nich chystáme rozšíření, navýšení některých částek a zmírnění podmínek u vybraných typů příspěvků. Na tuto mimořádnou nabídku máme připraveno celkem 30 milionů,“ upřesňuje Pavel Horák, ředitel VZP.

 

Výhody vánočního balíčku VZP mohou využít i ti pojištěnci, kteří již v roce 2008 příspěvek vyčerpali. Například klient, který již dostal příspěvek na ochrannou helmu pro své dítě, může od 1. do 31. prosince zakoupit dítěti ještě chrániče, a obdrží příspěvek podruhé v jeho standardní výši (podle platebního dokladu, maximálně 500 korun). Klient, který během prosince zakoupí dítěti helmu nebo jinou sportovní ochrannou pomůcku a bude žádat o benefit letos poprvé, dostane přímo příspěvek do maximální výše 1 000 korun.

 

 

Stejný postup platí pro nákup bezlepkové diety (doklad o nákupu musí být z prosince) a pro očkování. Na všechny již dříve stanovené druhy očkování bude VZP poskytovat dvojnásobný příspěvek za podmínky, že aplikace očkovací látky proběhne v termínu od 1. do 31. 12. 2008. Klient, který již na nějaké očkování příspěvek čerpal (např. proti klíšťové encefalitidě), může na libovolné jiné očkování (např. proti chřipce) absolvované v daném termínu získat dalších maximálně 500 korun. Klient, který dosud příspěvek nečerpal, může v rámci vánočního balíčku požádat podle svého platebního dokladu o příspěvek do max. výše 1 000 Kč na zvolené očkování, pokud aplikace proběhne od 1. do 31. prosince.

 

Ozdravný pobyt, na který by klient chtěl získat dvojnásobný (nebo druhý) příspěvek, musí být zaplacen během prosince a do konce prosince musí alespoň začít – o příspěvky je totiž možno žádat vždy až po absolvování dané aktivity. Rovněž kurzy, cvičení a plavání těhotných žen a matek s dětmi musí být zaplaceny a zahájeny ve stanoveném období.

 

Jak o příspěvek zažádat?

Při splnění podmínek stačí na kterékoliv pobočce Všeobecné zdravotní pojišťovny vyplnit žádost o příspěvek a doložit doklad o zaplacení příslušné aktivity. Informace o podmínkách pro čerpání jednotlivých příspěvků naleznou pojištěnci na www.vzp.cz nebo je získají na infolince 844 117 777.

Reklama