uklid

Čas Vánoc je časem pohody a klidu. Ovšem tuto vzácnou atmosféru, kterou často oprávnění vůdcové rodin prožívají právě pouze o Vánocích, může nabourat rituál velkého vánočního úklidu. Za Šovinistické hnutí jsme se rozhodli vystavit podobné zvyky tvrdé kritice, nejprve ale něco málo k historii...

Kde se vzal rituál velkého vánočního úklidu?

Ačkoli výrobci a dodavatelé všemožných modelů žen v příbalových materiálech tvrdí, že jsou tyto biomechanismy plně proškoleny a poučeny o poměrech v mužově domácnosti, stále přehlíží, že je potřeba ženy již ve výrobě očkovat proti virové nákaze, která se poprvé objevila na sklonku 17. a 18. století v Anglii a ve Francii - později byla pojmenována Feminismus. Přes všechny spory o výše zmíněné si myslíme, že tuto skutečnost (totiž že jde o virové onemocnění) prokázalo Šovinistické hnutí již mnohokráte a dostatečně. Často jsme také poukazovali na to, že by měl být v této věci učiněn řádný výzkum, leč žádosti doposud nepadly na úrodné pole. Výzkum je ale nezbytný! Proč? Neblahý efekt lehčí formy této nákazy je například patrný právě při vánočním úklidu, kdy ženy stále častěji požadují, aby se mužové aktivně zapojovali do této činnosti, což bezesporu hraničí s týráním.

Největší nebezpečí: Zkratové jednání

V omezené mozkové kapacitě žena dochází pod vlivem viru ke zkratovému jednání a nepřípustnému chybovému chování. Žena je primárně určena k uspokojení a uspokojování všech potřeb svého majitele. Potřebou mužů ale není nepořádek žen, který soustavně vytvářejí v mužově domácnosti, a už vůbec ne řešení tohoto nepořádku, tedy úklid. Naopak je potřebou muže, aby žena vzorně pečovala o jeho byt a udržovala ho uklizený k mužově spokojenosti.

Požadujeme

  • Přezkoumání, zda je Feminismus virovou nákazou a při pozitivním nálezu bezodkladné očkování pro všechny model žen.
  • Dočasnou izolaci žen, u kterých tato choroba propukla v plné míře (dokud nebudou vyléčeny).
  • Domácí izolaci žen, u kterých se projevují příznaky choroby (odmlouvání, požadavky apod...).
  • Jasné, zákonem definované přestupky domácího násilí, páchaného vadnými a nemocnými modely žen na mužích.

Pánové, chraňte své modely žen před kontaktem s tak zvanými „kamarádkami“, které je mohou nakazit chorobnými myšlenkami. Čiňte tak v zájmu vlastního pohodlí a bezpečí!

Šovinistický koutek

Feministický koutek


Pište mi své historky k dnešnímu tématu: VÁNOČNÍ ÚKLID!

Můžete mi psát, jak uklízíte? Kdy děláte vánoční úklid? Zda uklízíte sama, nebo s celou rodinou? Koho do úklidu nejhůře dokopete? Jaké používáte metody, když chcete, aby si děti uklidily pokoj? Můžete i zavzpomínat na vlastní dětské zážitky z uklízení... Fantazii se meze nekladou!

Posílejte mi také fotky své vánoční domácnosti - jak pěkně máte uklizeno a vyzdobeno! Ke každé fotce ale napište nějaký krátký popis.

  • Na vaše příspěvky se těším na redakčním e-mailu: redakce@zena-in.cz
  • Předmět e-mailu: Vanocni uklid