Z tisku, televize i letáků ve schránkách se na nás valí nabídky půjček a úvěrů.

Právě doba Vánoc je obdobím, kdy se lidé neváhají zadlužit. Mnohdy bez rozmyslu a podrobného přečtení úvěrové smlouvy převezmou hotovost, případně zboží a nepřipouští si, že by se mohlo něco stát.

To NĚCO má mnoho jmen: dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání nebo nenadálá příhoda - například úmrtí partnera.

Nebo si třeba řeknete, že splátky musí počkat, protože máte jiná vydání.

V takovém okamžiku jste jen krůček od chvíle, kdy vám na dveře zabuší exekutor.

Je několik možností, jak této situaci předejít.

Neprodleně písemně požádat banku případně společnost o odložení splátek a uvést závažné důvody, proč nemůžete dodržet smlouvu.

V případě, že vám již vznikl dluh, snažte se o stanovení splátkového kalendáře a nikdy před upomínkami nestrkejte hlavu do písku.

Pokud sami nejednáte a na výzvy nereagujete, vaši pohledávku dostane do rukou exekutor, a ten již není povinen vás vyzývat k plnění vašich závazků.

V jeho spárech skončí vše kromě zdravotních pomůcek, finanční hotovosti do 1000 Kč a potřeby nezbytně nutné k životu.

Exekutora neobměkčí žádné srdceryvné vyprávění o tom, že je život pes, a vy přijdete nejen o vybavení bytu, ale i o nakoupené dárky kvůli, kterým jste se zadlužili. Nezřídka se stává, že exekutor zabaví či obstaví věci, které nejsou vaším majetkem, a majiteli tím způsobíte nemalé potíže. K získání zabavené věci bude majitel muset podat u soudu takzvanou vylučovací žalobu.

Sečteno a podtrženo, mohou vás Vánoce přijít pěkně draho.

Nemalé úroky z půjčené částky, úroky z prodlení, soudní, případně exekutorské výlohy a v nejhorším případě pořízení nových věcí za věci zabavené.

Exekutor má ale i jiné možnosti, jak z vás dlužnou částku dostat :

-         uvalení exekuce na plat, důchod nebo sociální dávky,

-         zablokování bankovního účtu,

-         obstavení movitého majetku atd.

Může se dokonce stát, že bude exekuce vedena všemi způsoby.

Proto, než se pro nabízenou půjčku rozhodnete, zamyslete se, jestli právě Vánoce jsou ten správný důvod pro zadlužení na několik měsíců nebo i let.

Dokážete odolat nabídkám půjček?

Jsou Vánoce dostatečným důvodem k tomu, abyste se zadlužili?

Máte osobní zkušenost s exekucí?

Souhlasíte se zabavením majetku dlužníků?

Reklama