Milá redakce,
dlouho jsem přemýšlela, jestli mám po osmi letech vyhrabat moje dílka z dob, kdy holky začínají čarovat, aby uhranuly toho jejich vysněného a poslat je konečně do světa :-) Když je dnes ale tak výjmečný a tajemný den (pozn redakce: mail přišel 30.04.), třeba se stane něco záhadného, Vám se zalíbí, otisknete je a začnou si žít svým vlastním životem mimo můj disk. V době, kdy jsem je psala jsem byla zblázněná do fantasy a  záhad a vůbec jsem byla dost poblázněná a pořád v depresi, jak už to tak u puberťaček bývá, tak to berte s rezervou, bylo mi 16! :-)

Vánice

Byla zima, noc chýlila se k ránu,
já seděl ve své knihovně
a rozjímal jsem o Dantově Peklu.
Má kočka seděla mi na klíně.

 

Peklo v knize, i peklo bylo venku,

to jak se zemí hnala vánice.

Ta hrozná bouře si brala mojí sílu,

já náhle pocítil strach. Velice.

 

Tu stejně náhle jako v Havranovi

někdo klepe na dveře.

Já rozhlédl se po pokoji,

Zhasla svíce. Ztichla bouře.

 

Až pochvíli bázeň svou jsem překonal,

až ozvalo se druhé zaklepání.

Nemám nepřátel, tak čeho bych se bál?

Otevřít jsem spěchal bez váhání.

 

Sotva jsem za kliku vzal a otevřel,

tu mi znovu zamrazilo v zádech.

Přede mnou stál muž jak z pekel,

měl hořký úsměv na rtech.

 

"Promiňte, jestli jsem vás vyrušil,"

promluvil jak hlasem ze záhrobí.

"Že pracujete, to jsem netušil,

však potřebuje pomoc moje paní."

 

"Pojďte se mnou, jste-li člověk dobrý,

tam za lesem je chata moje."

Já se nebál, snad díky tomu oslovení.

Shánět  jsem se začal po kabátě.

 

Do noci jsme vyšli záhy,

ten muž mě vedl zemí temnou

jak Ďábel sám, já  k němu zády

vedl jsem řeč vychloubačnou:

 

"Jsem ten, kterého jste hledal,

mě všichni lidi mají rádi."

Ke své pyšné řeči jsem pak dodal:

"Zda-li odměnu mně chcete dáti?"

 

Mé chytrosti se obdivoval

jistě tenhle divný pán.

Vždyť tou moudrostí jsem udivoval,

jako dobrem, všemi milován.

 

Za těch myšlenek jsme prošli lesem,

tam se zastavil tem divný pán.

Měsíc zhasl. Tma byla rázem.

On promluvil. Já stál jak přikován.

 

"Mlč, ty zrůdo lidská,

vždyť tebe nemá nikdo rád.

Jsi jen plevel, žába slizká.

Slyš teď, co chci s tebou udělat."

 

"Za tvou pýchu nekonečnou,

za tvé žvásty o moci,

za tvou hloupost nedostižnou,

peklo trestá tě dnes v noci.

 

Sám budeš bloudit životem,

sám budeš do své smrti.

Už nikoho nenazveš přítelem,

už nepoznáš světské radosti."

 

Domluvil. Já strachy se třásl.

Couval jsem, chytil se do pasti.

Když nade mnou černý pták zakrákal,

spatřil jsem okraj hluboké propasti.

 

Co je to za život bez lásky, bez přátel,

když nikdo nestojí u tvého hrobu.

Snad ani neplakal, snad na nic nemyslel,

když skočil s výkřikem dolů.

 

KLÁŠTER

 

Tam za hradbami klášterních zdí,

Je obraz ženy, bílé světlo v ní.

I kdybys hledal celých sto dní,

Nenajdeš, poutníče, nenajdeš ji.

 

Klášter je ukryt všem očím zlým,

Dobrým i tvým očím znaveným.

Tak jako růže je schovaná v poupátku,

Tak klášter zjeví se, když měsíc je v úplňku.

 

Jedné noci o půlnoci,

Když zázraky nás mají v moci,

Objevil se klášter náhle,

Uprostřed jedné bitvy táhlé.

 

To dva bratři, kdysi dávno,

A s bratry není nikdy radno,

Do krve se pohádali

A krutou válku rozpoutali.

 

Tak té noci, jaro bylo,

Když celé vojsko ještě spalo,

Paní z rámu vystoupila,

Aby krev dál neproudila.

 

Ve snech bratrů zjevila se,

Bělejší než nejbělejší svíce,

Krásnější než nejkrásnější z květů,

Zahořelo srdce bratrů.

 

„Chytrý ten, kdo hájí svoje,

moudřejší kdo nebojuje,

Vášní bije srdce tvoje,

Zastav ten boj aspoň pro mě“

 

Když se ráno probudili,

Oba válku odvolali.

Co však zrodilo se ve snu,

Touha v srdci pro tu ženu.

 

A tak bratři bloudí světem,

Ženoucí se za přízrakem.

A ten klášter dál se ztrácí,

A z těch mužů - moudří blázni.

 

Reklama