Desetidílný rozhlasový cyklus k 60. výročí konce II. světové války
 
Nenechte si ujít příležitost vyslechnout autentické vzpomínky na válečné zážitky přímo z úst pamětnic.
 

ČR 6, diskusní pořad Hovory na bělidle

Začátek cyklu: úterý 1. 3. 2005 19.30, poté vždy v úterý ve vysílacím čase Hovorů na bělidle po deset večerů.

 

V úterý 1. 3. 2005 se od 19:30 na vlnách Českého rozhlasu 6 odehraje první večer z ojedinělého cyklu Válka očima žen.

 


Po deset večerů – od března do května 2005 - nabídne pořad Hovory na bělidle prostor ženskému pohledu na II. světovou válku a na situace, které válka vyvolala. Obrovský citový náboj pamětnických vzpomínek, každodenní žitá válečná zkušenost nezkreslená učebnicovými poučkami v kombinaci s odbornými komentáři je největší silou tohoto pořadu. Autentická vyprávění zazní vždy v rámci tematicky dělených cyklů, jejichž těžištěm bude živá diskuse s odbornicemi na danou problematiku vedená redaktorkami-moderátorkami pořadu Hovory na bělidle, Janou Šmídovou a Kateřinou Krejčí. Diskuse bude vždy otevřena i názorům a dotazům posluchačů. 

 

Jak vypadal „normální život“ za války? Jak prožívali sudetští Němci nucený odchod ze svých domovů? Jak jsme se my Češi registrovali na „mizení“ našich židovských spoluobčanů? Je vůbec možné pozitivně vzpomínat například na život v Terezínském ghettu? Tato témata  budou vyvolávat úryvky z vyprávění těch, které jimi žily. Tato témata budou přizvané historičky, publicistky a spisovatelky pojímat tak, aby vznikl emocionálně i informačně nabitý pořad. Kromě českých pamětnic v pořadu zazní i vzpomínky pamětnic z německé strany, a to nejen v rámci tématu odsunu sudetských Němců, který se česko-německého vztahu dotýká přímo. Jak na průběh války a její zlomové momenty vzpomínají „obyčejné“ Němky? Jaké byly mechanismy nacistické propagandy a co udělaly v paměti těch, které ji přijímaly? Jak se vyrovnávaly s tím, že vše bylo jinak? Pro české ucho budou tyto vzpomínky zážitky z „druhé strany“ jistě novým zážitkem.
 

 

Cyklus Válka očima žen vznikl ve spolupráci mezinárodního projektu Paměť žen a ČRO 6 jako originální příspěvek k 60. výročí konce války.

 

Paměť žen je dlouhodobý mezinárodní projekt, iniciovaný a koordinovaný organizací Gender Studies, o.p.s. v Praze. Základ projektu tkví  v zachycení životních zkušeností a názorů žen tří generací (narozených v letech 1920-1960) metodou oral-history a narativního interview. V současnosti je v dispozici rozsáhlý archiv téměř 500 rozhovorů uskutečněných v ČR, na Slovensku, Ukrajině, v bývalé NDR, Srbsku, Chorvatsku, Černé Hoře a Polsku.

 

Český rozhlas 6 je celoplošná analyticko-publicistická stanice, zaměřená nejen na komentování politických událostí, ale zejména na přibližování vzniku, vývoje a života občanské společnosti České republiky a evropských zemí. Hovory na bělidle jsou diskusním a kontaktním pořadem zaměřeným na ženskou problematiku.

 

 

Spoluautorky pořadu:

  • Pavla Frýdlová – mezinárodní koordinátorka projektu Paměť žen, Gender Studies o.p.s.
  • Jana Šmídová, Kateřina Krejčí – moderátorky ČR6, diskusní pořad Hovory na bělidle

 

 

Pořad vznikl za přispění Česko-německého fondu budoucnosti!
Reklama