Řím, 14. února 269

Dnes byl ve městě popraven kněz, nedbající nařízení našeho císaře Claudia II. I když všichni občané římští vědí, že uzavírati sňatky je proti vůli císaře a celého římského lidu, tento kněz pod rouškou tmy oddával tajně milenecké dvojice, čímž vážně poškodil zájmy Říma, neboť ženatí muži oslabují v plnění svých vojenských povinností.

Jak nám sdělil jistý zdroj, blízký redakci, pikantní na celém případu je fakt, že i přesto, že sám byl knězem víry, nazvané „křesťanství“ a měl by trpěti láskou nanejvýše  ke svému Bohu, neodolal a svůj poslední pozdrav adresoval slepé dceři svého žalářníka. Máme vážné důvody domnívati se, že vzkaz končil slovy: "Od Tvého Valentýna".

 -pajda-

Takhle nějak by asi mohla vypadat zpráva o konci života poněkud záhadné osoby - Valentýna.

Víme, že byl možná kněz, ale také možná lékař, víme i to, že zemřel, ale už nevíme jak. Víme, že byl určitě křesťan, ale proč se stal tak významným v dobách, kdy byli křesťané popravováni ve velkém?

O tom se vypráví celá řada pověstí. Mimo té, kterou si můžete přečíst v úvodu, se věří například, že dokázal na přání městského prefekta vyléčit modlitbou slepé děvče - prefektovu dceru. Lidé z ulice ovšem nevěřili v zázračnou sílu Boha a Valentýna sťali na poli za městem. Ani dům a jeho obyvatelé nebyli ušetřeni. Tato pověst - na rozdíl od té předchozí - nevysvětluje ovšem rozšířený zvyk posílání přáníček lásky - valentýnek.

Posílání valentýnek nemá svoji tradici tak dlouhou, jak by se nám zdálo na první pohled. Ve skutečnosti se valentýnky začaly posílat až mnohem později než za dob starého Říma - počátkem minulého století v Anglii a Americe. Odtud se pak zvyk rozšířil do dalších zemí a obohatil se i o nákupy a zasílání květin.

A opět dnešní tmavé růžičky, symbolizující lásku a vášeň, nemají se smrtí svatého Valentýna mnoho společného - původně se totiž v legendě mluví o mandloni, která rozkvetla na mučedníkově hrobě.

Svátek je oslavou vztahů mezi ženou a mužem, kdy dar má posílit lásku. Myslím, že my, ženy, dáváme ze sebe hodně, někdy skoro všechno po celý rok, ale právě proto právě na Valentýna stojí za to říci si „dost“ a udělat si večer krásný a romantický jenom pro dva, kdy jediný rušivý zvuk bude cinkání skleniček s vínem. A muži? Těm přejme totéž - a k tomu tiše dodávám: "...a vypnuté mobily a žádné neodkladné pracovní schůzky…"  

      
Reklama