Rodiče mají již více než rok možnost nechat své děti očkovat vakcínou NimenrixTM. Od října 2012 do prosince 2013 bylo aplikováno přes 21 500 dávek očkovací látky. NimenrixTM pomáhá chránit proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným bakteriemi typu A, C, W135 a Y děti již od 12 měsíců věku, dospívající i dospělé cestovatele.

Meningokoková onemocnění jsou způsobena bakterií Neisseria meningitidis, zejména jejími typy B, C, A, W135 a Y. Jsou snadno přenositelná kapénkovou infekcí z jedné osoby na druhou stejně jako například rýma nebo chřipka. Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu.

injection

Bakterie Neisseria meningitidis mohou způsobit závažná onemocnění, jako jsou meningitida (zánět mozkových blan) – infekce tkáně, která obklopuje mozek a míchu, nebo septikémie (otrava krve) – infekce krve. Uzdravení pacienta závisí na včasné diagnóze a okamžitém zahájení léčby. I přes odbornou lékařskou péči se nepodaří zachránit zhruba každého desátého pacienta, k fatálnímu konci může dojít již za 24 hodin od prvních příznaků. U těch, kteří nad onemocněním zvítězili, pak až v pětině případů nemoc zanechává trvalé následky.

Nejvíce jsou ohroženy především děti do 4 let věku a dospívající od 15 do 19 let. Riziko přenosu nemoci zvyšuje kromě jiného pobyt v kolektivu, především nástup do nového kolektivu, fyzická i psychická zátěž, kouření (i pasivní – pokud kouří oba rodiče, má dítě až 8x vyšší riziko invazivního meningokokového onemocnění) a infekce horních cest dýchacích.

Prevencí invazivního meningokokového onemocnění může být očkování. Ideální prevence by měla být co nejširší, tj. pokrývat nejvíce typů způsobujících infekční onemocnění. Očkování by mělo být dokončeno v co nejranějším věku dítěte. V případě přetrvávání rizika je nezbytné přeočkování každých 5 let.

Zatím je v ČR očkování dostupné proti typům meningokoků A, C, W135 a Y. V období 2003-2012 bylo v ČR zaznamenáno 120 případů IMO způsobených skupinami A, C, W135 a Y. Tato onemocnění jsou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost preventabilní.

Ve 12 měsících čeká všechny děti preventivní prohlídka obvykle spojená s aplikací posledních dávek hexavakcíny v rámci povinného očkování. Od 1 roku se frekvence preventivních návštěv u pediatra snižuje. 12měsíční prevence je tak vhodnou příležitostí k diskuzi s lékařem o dalším možném očkování i naplánování termínů pro jeho aplikaci. Rodiče obvykle zvažují očkování proti hepatitidě A nebo právě očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Vakcína Nimenrix je konjugovaná vakcína pomáhající chránit děti pouze proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným baktériemi typu A, C, W135 a Y již od 12 měsíců věku. Nimenrix pomáhá tělu tvořit jeho vlastní ochranu proti těmto bakteriím (protilátky). Tyto protilátky pak pomáhají chránit před onemocněním.

Podává se 1 dávka vakcíny Nimenrix do horní části paže nebo u dětí ve věku 12 až 23 měsíců do stehna. Vakcinace je obecně dobře snášena. Nejčastěji očekávanými nežádoucími účinky mohou být reakce v místě vpichu, horečka, únava, ztráta chuti k jídlu. V běžné praxi nemusí vakcína Nimenrix plně chránit všechny očkované osoby.

Vakcína NimenrixTM je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před aplikací vakcíny se, prosím, seznamte s Příbalovou informací dostupnou i na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.

O vhodnosti očkování se poraďte se svým lékařem či dětským lékařem Vašeho dítěte.

Reklama