„Nedovedla jsem se smířit s tím, že dám své dítě do té samé základní školy, kterou jsem jako dítě tolik nesnášela. A představa, že chodím na rodičovské schůzky s učiteli, kteří mi dělali ze školní docházky peklo na zemi, mě děsila snad ještě víc. Ano, pořád tam jsou ti samí. Nebo alespoň většina. A tak zvažuji, že přihlásím syna do úplně jiné základky, jestli to půjde. I za cenu dojíždění,“ svěřuje se maminka Eva (28). Takovou možnost nepochybně má. Otázka přijetí do jiné školy, než je ta spádová, už ale tak jednoznačná není.

Musí být dítě přijato?

Povinnost přijmout dítě k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Ta je určena podle trvalého bydliště předškoláka. Pokud by ale nastala situace, že počet spádových dětí u zápisu do první třídy převýší kapacitu školy, musí zřizovatel dané školy zajistit přijetí dítěte v jiné škole.
5a74476214c65obrazek.png

Ostatní základní školy, které si zvolí rodiče, ho pak mohou přijmout až na základě naplněnosti kapacity. Přednost totiž mají vždy děti ze spádové oblasti.

„U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jím stanovených k přijetí. Nicméně takovým kritériem nemůže být spádovost,“ uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s tím, že kapacita tříd prvního ročníku i kritéria k přijetí musí být stanovena předem. Účastníci řízení tak mají právní jistotu o tom, dle jakých kritérií bude o podané žádosti rozhodováno.

Aby nedocházelo k diskriminaci a nerovnému přístupu při přijímání, nemůže ředitel při rozhodování o přijetí využít například následující kritéria:

  • výsledek testu školní zralosti,
  • členství ve sportovním klubu spolupracujícím se školou,
  • pořadí přihlášky,
  • vzdálenost bydliště dítěte od školy,bezproblémový sourozenec, který školu již navštěvuje,
  • dítě navštěvující mateřskou školu při dané základní škole či přípravnou třídu této školy.

Neomezený počet možností?

Pokud je ve vašem dosahu více základních škol, a vy se nedokážete rozhodnout jen pro jednu z nich, nezoufejte. Své dítě můžete zapsat do libovolného počtu základních škol. Mimo jiné tak eliminujete riziko, že se z důvodu naplněné kapacity nedostanete do té jediné vybrané. Ale pozor, abyste zbytečně nezabírali místo dalším dětem na škole, kam váš potomek nakonec nenastoupí.

„Počet žádostí o přijetí k povinné školní docházce zákon neomezuje. Pokud ale rodič zvolí k zápisu k povinné školní docházce ještě další školy (kromě spádové), může dojít k neadekvátnímu zvýšení poptávky po místech v ZŠ, která nebude odpovídat skutečnosti. V některých školách tak může dojít k blokování místa pro jiné dítě a k nutnosti řešit opětovně organizaci vzdělávání v prvním ročníku,“ varuje kancelář ministra školství a nabádá k jednoduchému řešení.

„Pokud se rodiče rozhodnou pro tento krok, doporučujeme v jednotlivých školách uvést, že byly podány žádosti ještě do jiných škol. A v případě přijetí dítěte do konkrétní školy, kterou preferují, ihned písemně oznámit ředitelům ostatních škol, že o místo v jejich škole již není zájem.“

Vaší povinností to ale není. Jediná věc, kterou máte jako zákonný zástupce povinnou, je zapsat dítě k plnění povinné školní docházky a poskytnout škole v průběhu zápisu informace požadované zákonem.

Jak správně napsat žádost o přijetí žáka ke školy? O tom si můžete přečíst už příští týden.

Čtěte také:

Reklama