Ve středu 9. 9. 2009 se ulice českých měst již posedmé rozzáří tisíci Světlušek. Můžete se jí stát i vy, když si od dobrovolníků v kostýmu broučka koupíte některý ze sbírkových předmětů Nadačního fondu Českého rozhlasu - magnetky s kresbami nevidomé Pavly Francové za symbolickou částku 30 Kč, náramky se svítící Světluškou za 50 Kč či novinku letošního ročníku kovový přívěsek s reliéfem Světlušky za 70 Kč.

Výtěžek je určen na přímou pomoc těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. Den, kdy svítí Světlušky, se koná posedmé, díky němu Nadační fond Českého rozhlasu rozdělil téměř 50 000 000 Kč.

„Věříme, že síla devítek v letošním datu sbírky nám také pomůže přiblížit se i k devítimilionové hranici výtěžku pro ty, co naši pomoc potřebují,“ uvedla Aneta Langerová, patronka projektu Světluška.

A komu konkrétně letos ze sbírky pomůžete? „Mezi těmi, kdo čekají na pomoc Světlušky, je i osmadvacetiletá Míša K. z Nymburka. Míša od narození nevidí, v posledních letech se ke zrakovému postižení přidružila i částečná ztráta sluchu. Společníkem na její cestě ve světě beze světla a barev jí bude vodící pes Alb, Světluška Míše přispěje i na speciální naslouchátko,“ přiblížila Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, jeden z mnoha příběhů, který čeká na dobrý konec.

„Izolace je jedna z nejtíživějších věcí, se kterou se lidé se smyslovým postižením potýkají. Vůbec si neumím představit, jaké to je nevidět, a co teprve, když se ke zrakovému postižení přidá i postižení sluchové. Nikdo z nás se nechce stát izolovaným tichým ostrovem. Jsem ráda, že Světluška přispívá na pomůcky a projekty, které pomáhají tuto smyslovou bariéru překonat,“ řekla dlouholetá patronka projektu Světluška, Aneta Langerová.

Přispět do sbírky můžete též odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS Svetluska na číslo 87777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč) a nově můžete využít heslo DMS ROK SVETLUSKA. V tomto druhém případě se místo jednorázové pomoci zavážete k pravidelné měsíční podpoře Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku. Sbírku Světluška můžete podpořit i oblíbeným tradičním způsobem, a to zasláním daru přímo na její sbírkové konto „deset devítek“ 99999 99999/0100.

O Světlušce

světluškaSvětluška je dlouhodobý sbírkový projekt, založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Byl zahájen v srpnu 2003 a dosud se podařilo shromáždit a rozdělit na přímou pomoc nevidomým téměř 50.000.000 Kč.

Světluška přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače, optické lupy, na vodící psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty stipendiem, dále pak např. přepisem učebnic, digitálním čtecím zařízením, načítáním zvukových knih, pořízením hudebních nástrojů a podpory rozvoje jejich talentu. Dále podporuje sportovce a nevidomé umělce a neziskové organizace, které se specializují na pomoc nevidomým v jejich každodenním životě. Z minulého ročníku sbírky Světluška byla rozdělena na 69 projektů neziskových organizací částka ve výši 7.012. 287 Kč. Individuální žádosti byly podpořeny v celkové výši 1.036. 794 Kč.

Pod tímto číslem se skrývá například příspěvek pro Beátku Ch. z Dolních Heřmanic. Beátka je těžce kombinovaně postižená čtyřletá holčička a složitá míšní operace byla pro ni a její rodiče jedinou nadějí, že Beátka bude moci žít samostatněji. „Beátce operace v mnohém pomohla, a i když jsou to krůčky dopředu jen pomalé, tak jsme za to štastni. Člověk si to u zdravého dítěte ani neuvědomí. U nemocného je to ale vždy malý zázrak...“ napsala Světlušce maminka Beátky.

Světluška směřuje svou pomoc dlouhodobě také mezi nadané zrakově postižené studenty, umělce a sportovce. Např. Martinu D. ze Dvora Králové, studentu Konzervatoře Jana Deyla pro nevidomé a slabozraké, přispěla na příčnou flétnu. Jana M. ze Skalice nad Svitavou podporuje stipendiem ve studiu informatiky na Masarykově univerzitě. Nevidomému Aleši M. z Brna, který se závodně věnuje tandemové cyklistice a pravidelně se umísťuje na nejvyšších stupních vítězů, Světluška přispěla na tandemové kolo a náklady na účast na jednotlivých závodech. Díky příspěvku od Světlušky mohou i lidé ve tmě kráčet vstříc svým cílům.

Mezi podpořenými projekty je mimo jiné Poradna pro otázky samostatného života lidí se zrakovým postižením sdružení Okamžik, projekty společnosti pro hluchoslepé LORM rozvíjející dovednosti lidí postižených ztrátou zraku i sluchu a projekty Středisek rané péče, které v celé ČR poskytují terénní služby rodinám s kombinovaně postiženými dětmi.

Přispíváte Světlušce nebo jiným charitám?

Reklama