Kouření a alkohol v těhotenství? Pokud chcete svému budoucímu potomkovi darovat do vínku celou řadu zdravotních komplikací – pak prosím. Ale tak sobecká snad nebudete!

Plod může být za těhotenství poškozen mnoha škodlivými vlivy, zejména v prvých třech měsících jeho nitroděložního vývoje. V tomto na škodliviny nejcitlivějším období se zakládají jednotlivé orgány a funkční systémy plodu a zaleží na tom, v kterém stádiu vývoje se plod nachází, který orgán v době působení škodliviny se právě zakládá, neboť především ten bude poškozen ve svém dalším vývoji.

Že je třeba kvůli dítěti všem nešvarům životosprávy odolat, by měla vědět každá nastávající maminka. Ale přesto mnohé z nich tyto zlozvyky podceňují a nepřipouštějí si možné nebezpečí pro dítě. Přitom mimina, která jsou nucena společně s matkou kouřit a snášet alkohol, o drogách ani nemluvě, mohou být poznamenána na celý život.

Každým rokem se narodí tisíce dětí matkám alkoholičkám. V těžkých případech při trvalé nadměrné konzumaci alkoholických nápojů může dojít k porodu dítěte s vrozenou vadou a mentálním poškozením. Dítě po opuštění těla matky trpí abstinenčními příznaky, pomaleji roste, špatně pije a spí, duševně zaostává.

Alkohol jako nervový jed působí na všechny tělesné funkce, ovšem především na oblast myšlení, což vede ke snížené inteligenci a hyperaktivnímu chování, takže tyto děti zpravidla končí ve zvláštních školách.

Nejmenší dávka alkoholu, která by byla zaručeně neškodná, není zatím známa. To samé platí o více než třech tisících látek obsažených v cigaretě a jež nefiltrované přecházejí do organizmu plodu. Vědecké studie na celém světě prokázaly zcela jasně, že děti kuřaček během života doprovází celá řada negativ.

Vliv kouření matek na dítě:
- Potomci kuřaček holdujících nikotinu i v těhotenství jsou ještě po dosažení 16 let pozadu za svými vrstevníky v matematice, čtení a mluvených projevech.

- Často vyčnívají z kolektivu pro své nápadné chování (většinou agresivita) a hyperaktivitu, a to v přímo úměrné závislosti na množství cigaret, jež během těhotenství denně vykouřila budoucí matka.

- Novorozenci většinou přicházejí na svět předčasně a s různým poškozením.

- Potomci kuřaček mají výraznější sklon k onemocnění alergií, astmatu a svědivým kožním nemocem.

Jedinou lepší zprávou je, že se negativní vlivy konzumace alkoholu a kouření během těhotenství nenačítají, ale eventuální poškození plodu se rozvíjejí po jednotlivých liniích. A kouření budoucích matek považují odborníci za ještě horší nešvar, než jakým je mírná konzumace alkoholu.

Nejen z těchto a řady dalších důvodů je tedy jasné, že pokud toužíte po zdravém dítěti, nepokoušejte osud a vyhýbejte se byť jen jediné sklence vína a hlavně zapomeňte na cigarety.

Kouřila jste v těhotenství? A pokud ano, po celou jeho dobu? Říká se, že většina dětí je počata v „alkoholovém rauši“ (mejdan, diskotéka). Zakázala jste si v těhotenství alkohol úplně, nebo jste si občas dala skleničku pro lepší trávení?

Reklama