V sobotu jedeme na výlet. Pokud pojedete s námi, čeká nás po krásné pěší túře a po chutném obědě dvouhodinová exkurze v informačním centru temelínské elektrárny. Vše o výletě a přihlášení najdete ZDE. Pokud máte v sobotu čas, pojeďte s námi! Má být krásné počasí, takže si to krásně užijeme!!!

Sobotní výlet bude určitě vydařený, má být krásné počasí! Po příjezdu do Českých Budějovic se přemístíme autobusem do města Hluboká nad Vltavou, odkud půjdeme podél toku Vltavy 12 km pěšky. Vše o této túře, kterou jsme dopředu prošli, se dozvíte ZDE:

Naobědváme se v malebném městečku Purkarec, kam dojdeme pěšky. Potom se autobusem přemístíme do informačního centra temelínské elektrárny, kde proběhne dvouhodinová exkurze.

Vše o výletě a přihlášení najdete ZDE. Pokud máte v sobotu čas, pojeďte s námi!

Exkurze v informačním centru temelínské elektrárny. Co zde můžete zažít?

V bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Temelín stojí renesanční zámeček Vysoký Hrádek. V jeho prostorách neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází, a přesto se stal turistickým cílem Jihočeského regionu. Právě sem je totiž umístěno informační centrum temelínské elektrárny.

Víte, jak se řídí jaderný reaktor? Co je to žlutý koláč nebo co můžete pozorovat v mlžné komoře? Přijeďte se k nám podívat! V historických interiérech Vám nabízíme atraktivní putování za elektřinou z jádra.

V rámci exkurze bude pro čtenářky Ženy-in a další účastníky výletu připraveno malé pohoštění

Program exkurze:

Krátké přivítání

Seznámení s historií zámečku, budovou infocentra

Zahájení exkurze filmem Cesta za sluncem

V podkroví zámečku je umístěn moderně vybavený kinosál. Exkurzi v informačním centru zahajujeme filmem Cesta za Sluncem, co se pod názvem skrývá, to ale předem neprozradíme. Při besedě s průvodkyní se prostřednictvím počítačových ukázek a animací seznámíte s funkcí jaderné elektrárny, s hlavními zařízeními, i se základy reaktorové fyziky a bezpečnosti.
Součástí programu je stereoskopická projekce filmu Tajemná energie, ve kterém se podíváte do nejzajímavějších částí elektrárny, kterými jsou bezesporu sklad čerstvého paliva, reaktorový sál a strojovna výrobního bloku. Celý film sledujete přes polarizační brýle, které umožňují prostorový pohled.

Poutavý exponát představuje i mlžná komora. Na vlastní oči se přesvědčíte, jak je naše okolí, ve kterém žijeme, doslova prošpikováno částicemi přírodního ionizujícího záření (podrobnější informace v kapitole Mlžná komora).


 

A co Vás ještě čeká?
V prvním patře zámečku je zájemcům k dispozici rozsáhlá expozice. V severním křídle objektu se můžete seznámit, jak je vlastní téma jaderné energetiky spojeno s příbuznými a sousedními obory – s pojmem energie, s různými možnostmi získávání jejích vhodných forem i s historickými a fyzikálními souvislostmi (sál č. 1, 2). Větší pozornost je pak věnována energii ukryté v hmotě – energii jaderné, principům jejího uvolňování (sál č. 3) a nakonec i celému palivovému cyklu (sál č. 4).


 

Druhá část expozice v jižním křídle objektu je věnována temelínské elektrárně, jejímu okolí (sál č. 5), funkčnímu uspořádání, nejdůležitějším zařízením a tématům vztahujícím se k provozu elektrárny (sál č. 6).

 

Na prostorových modelech si prohlédnete zastavovací plán, který představuje rozmístění provozních objektů v areálu elektrárny, hlavní výrobní blok, který v řezu ukazuje nejdůležitější zařízení, jaderný reaktor, který tvoří hlavní část primárního okruhu i jaderné palivo, které se v reaktoru štěpí.

Kromě toho si můžete otestovat své znalosti při zábavném kvízu, seznámit se s vybranými prostorami elektrárny ve virtuální procházce na PC (podrobnější informace v kapitole Virtuální prohlídka elektrárny) nebo si vyzkoušet provozovat výrobní blok na počítačovém simulátoru (podrobnější informace v kapitole Jaderný reaktor na stránkách www.cez.cz  

 

V rámci exkurze bude pro čtenářky Ženy-in.cz připraveno malé pohoštění