• Zvýšení nemocenských dávek

K 1. lednu letošního roku vstoupila v účinnost změna zákona o nemocenském pojištění. Zatímco minulý rok měli zaměstnanci nárok na nemocenskou od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti, ať už trvala jakkoliv dlouho (nejdéle však 380 dní), v hodnotě 60 % denního vyměřovacího základu, letos budou dávky odstupňované a navýšené pro ty, které zasáhla dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost.

„Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti budou mít zaměstnanci nárok na 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne dočasné pracovní neschopnosti to bude 72 %,“ uvádí Ondřej Wysoglad.

  • Otcovská poporodní péče

Otcovská poporodní péče tvoří zcela novou nemocenskou dávku, příslušná novela nabude účinnosti 1. února 2018. „Otec bude moci na poporodní péči nastoupit kdykoliv během šesti týdnů od narození dítěte, délka je zákonem stanovena na 7 nepřerušovaných dní. Po dobu čerpání bude tatínkům náležet, stejně jako matkám u mateřské neboli peněžité pomoci v mateřství, 70 % denního vyměřovacího základu,“ upřesňuje Ondřej Wysoglad ze společnosti Adecco ČR.
Pro nárok na tuto dávku musí být muž zapsaný na matrice příslušného města či obce jako otec dítěte a být účastný na nemocenském pojištění po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou poporodní péči. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, pro OSVČ je dobrovolné.

  • Dlouhodobá ošetřovatelská péče

Od 1. června také vznikne možnost čerpání volna pro dlouhodobé ošetřování rodinných příslušníků či členů domácnosti. Do té doby je možné čerpat pouze krátkodobé ošetřovné, které může trvat maximálně 9 dnů, u samoživitelů až 16. Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se oproti krátkodobému ošetřovnému rozšíří o další členy rodiny mimo společnou domácnost. „Lidem, kteří dlouhodobě ošetřují své blízké, se prodlouží možnost čerpání příspěvku až na 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu,“ říká ředitel personální agentury Adecco ČR.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec, který je manželem či manželkou nebo registrovaným partnerem či registrovanou partnerkou ošetřované osoby či fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. Dále bude mít nárok také příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc. Zmíněné osoby se budou moci v uvedených 90 dnech v ošetřování střídat.

  • Novela zákoníku práce

Letošní rok by měl přinést také novelu zákoníku práce, jejíž schválení se předpokládá v průběhu roku. Novelizovaný zákoník práce bude řešit například home office či zjednodušení složitého výpočtu nároku na dovolenou. Dle návrhu nové koncepce by se mělo právo na dovolenou odvozovat od počtu hodin týdenní pracovní doby zaměstnance a dovolená se by pak měla nově počítat na hodiny, nikoliv na dny, jak tomu bylo doposud.