Na brutalitě začínají nabírat v poslední době případy domácího násilí v hlavním městě. Většinou se ho dopouštějí muži na svých manželkách nebo družkách.  „I když v Praze výrazně nestoupá počet vykázání násilníka z bytu, odhalujeme stále brutálnější útoky ze stran mužů na ženy,“
potvrdil radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

 

Podle něj byl například srpen měsícem obzvlášť brutálních případů fyzického napadání, kterým byly přítomny i děti.

 

Takový je i případ muže z Prahy 9. Opakovaně svou ženu mlátil před dětmi. V posledním případě jí způsobil závažná zranění, když ji fackoval, mlátil pěstmi, škrtil a nakonec kopal do obličeje.

 

V srpnu dokonce jeden takový případ vyústil vykázáním jednadvacetiletého syna, který fyzicky napadal svou matku. Nejen, že byl vykázán z bytu, ale za své činy skončil ve vazbě a byl obviněn z trestného činu.

 

Od začátku minulého roku, kdy zahájilo Intervenční centrum provozované Centrem sociálních služeb Praha svou činnost, bylo do konce srpna vykázáno 80 lidí. Navíc měsíčně je pracovníky centra v rámci kontaktní linky zodpovídáno přes 100 dotazů většinou ohrožených lidí, kteří požadují rady, jak se zachovat ve svých případech.

 

I DONA linka bilancuje

DONA linka – telefonická pomoc specializovaná na domácí násilí, má za sebou sedm let činnosti. Od té doby přijala kolem 24 700 volání. Více než 60 % hovorů má přímou souvislost s konkrétním případem domácího násilí, v 94 % se na linku obrátily ženy, většinou mezi 26 a 40 lety.


Vedle lidí, kteří jsou přímo ohroženi násilím ve své rodině nebo partnerském vztahu (kterých je většina), hledají na lince pomoc také příbuzní a známí ohrožených osob. Tito tzv. zachránci volali zhruba ve čtvrtině případů. Telefonují dokonce senioři nad 80 let! DONA linka pomáhá na čísle 251 51 13 13.

Reklama