O Lánech, Livii Klausové, Masarykovi i kakau nám vypráví čtenářka Hanula. Je to příjemné čtení.

Musím se přiznat, že v Lánech jsem ještě nikdy nebyla. Měla bych to napravit. Díky za tip, Hanulo.


Prezidenti - kolik jich bylo? Počítám... slovy jedenáct.

Mě nejvíce zaujal jako Simič T. G. Masaryk.

Začala jsem se o něj zajímat už dávno, kdy jsem se shodou okolností octla na Lánském hřbitově v rámci turistického výletu - bylo zrovna 24. září a do té doby jsem vůbec nevěděla, kdy tento náš první prezident zemřel.

Je fakt, že jsme se tam cítili jako „nazí v trní“ - všichni byli slavnostně oblečení. Zrovna tam byla skupina Sokolů a pán z informační služby krátce hovořil o životě a významu T. G. Se zájmem jsme si vše vyposlechli a pak jsme ještě navštívili Muzeum.

Není to tak dávno, kdy jsem si s kamarádkou vystála frontu na prohlídku zámku v Lánech.

Bylo velké vedro a ve frontě stáli i starší lidé s hůlkami... Vyšla paní Livie Klausová - šla podél dlouhé fronty, podávala si s lidmi ruce a povídala si. Každý coulem první dáma. Pak řekla stráži, aby přinesli lavičky a starší lidé se mohli posadit.

Po delším čekání jsme se dostaly dovnitř a stálo to za to. Dozvěděly jsme se hodně o Masarykově životě a navštívily „jeho“ pokoje, tehdy pokoje prezidenta Klause.

Minulý rok - nebo předminulý - nějak to hrozně letí, byla na Pražském Hradě otevřena přístupnosti knihovna T. G. M. - s výstavou fotografií. A tam prováděl pan Kadlec - hradní historik, kterého mám moc ráda a ráda s ním chodím na vycházky, když je PIS pořádá.

Jen jedna vzpomínka - když jsem se od T. G. bavila s tetou, tak vždy říkala - no co nám dal Tatíček Masaryk - ve škole nám dávali zadarmo kakao a já jsem ho nesnášela. Kakao také nemusím - ale toho prvního prezidenta tam v dušičce mám...

Hanula

Pozn. red.: Text neprošel redakční korekturou.

Tématem dne je: Prezident.

  • Zajímáte se o politiku, a tedy i o prezidenta?
  • Byly jste volit prezidenta?
  • Co si myslíte o Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi?
  • Máte nějaké zajímavé zážitky, příběhy, zkušenosti... s prezidenty?
  • Zajímají vás prezidenti v historii naší země?

Prosím, příspěvky už neposílejte. Kolem 16. hodiny se dozvíte, která z vás získá za svůj příspěvek úžasnou knihu A. Indridasona: Propasti. Je to další ze severských detektivek, máte se na co těšit.

kniha

Reklama