Na světě existuje řada věcí, které můžete vnímat jako nespravedlivé. Jsou tady však i záležitosti, o nichž lze s jistotou prohlásit, že spravedlivé jsou. Například stárnutí. Roky ubíhají každému stejně bez ohledu na profesi či společenské postavení. Způsobů, jak se s tím vypořádat, bývá mnoho, ale klíčem k opravdovému přijetí situace, je znalost a pochopení procesů, které se v těle během jednotlivých fázích života dějí. Podaří-li se vám přijmout ubíhající čas bez negativních emocí, zároveň oceníte věci, co zůstávají neměnné. S tím souvisí i uvědomění si důležitosti pravidelné péče o tělo, mysl a ducha v každém okamžiku vaší životní cesty.

mid.jpg
Foto: Shutterstock

Pojďme si stručně shrnout, co probíhá v ženském těle po 50. roce života a jak se s tím vypořádat.

Tělesná hmotnost

Postupný nárůst tělesného tuku, ke kterému začíná docházet u obou pohlaví už po 30. roce života, se u mužů často zastaví kolem 55 let, ale u žen mívá přibývání na váze tendenci pokračovat přibližně do cca 65 let. Tuk se obecně ženám usazuje především v oblasti boků a stehen už od puberty až do období menopauzy. Okolo 50 let se navíc začíná utvářet i nebezpečný viscerální (nitrobřišní) tuk, který bývá spojován například se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění a cukrovky.

Zdravá, nutričně vyvážená strava a přiměřené cvičení pro regulaci tělesné hmotnosti jsou důležité v každé životní fázi, ale s přibývajícím věkem začíná jít o alarmující téma. Nerezignujte na pohyb a snažte se udržovat fit podle svého nastavení a možností.

Kosti

Od puberty do cca 30 let nabývají ženské kosti na hustotě, zejména pokud dotyčná pravidelně cvičí a konzumuje vyváženou stravu bohatou mimo jiné na vitamin D a vápník. Zhruba po 35. roce života začíná ale docházet k pozvolnému řídnutí kostí, což úzce souvisí se změnou hormonální hladiny. Po menopauze se proces zrychlí a změny bývají patrnější.

Zdravý životní styl zahrnující také zátěžové cvičení a silový trénink, pomáhá udržet kosti silné před menopauzou i po ní. Řada odborníků navíc doporučuje, aby ženy v „kritickém“ věku podstoupily vyšetření hustoty kostní hmoty a začaly aktivně čelit osteoporóze (řídnutí kostí); v té době má žena zhruba o polovinu vyšší riziko vzniku „křehké“ (osteoporotické) zlomeniny.

Srdce

Hormon estrogen pomáhá udržovat stěny tepen pružné a dokáže optimalizovat hladinu HDL („dobrého“) cholesterolu, a zároveň udržovat LDL („špatný“) cholesterol pod kontrolou. Estrogen také zčásti brání hromadění břišního tuku, který přispívá k zánětům a dalším zdravotním komplikacím včetně infarktu myokardu. Po menopauze, kdy hladina tohoto hormonu klesá, je výskyt srdečních onemocnění u žen dvakrát až třikrát vyšší.

U žen, které se zdravě stravují, pravidelně cvičí a nekouří, je pravděpodobnost vzniku srdečního onemocnění o 80 procent nižší než u těch, které zdravý životní styl nedodržují. Nechte si udělat vyšetření krevního tlaku a hladiny lipidů, která budou vycházet z několika faktorů, včetně vašeho věku a rodinné anamnézy srdečních onemocnění. Na jejich základě a doporučení lékaře pak jednejte.

midd.jpg
Foto: Shutterstock

Prsa

Ženská prsa se v průběhu let pomalu proměňují. Během menopauzy, kdy klesá hladina estrogenu, dochází však k výraznější změně; prsa ztrácejí svou plnost a pružnost, vypadají povislá. Zvyšuje se i riziko rakoviny. Zatímco u třicetileté ženy je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu v následujících 10 letech 1:227, u šedesátileté ženy je desetileté riziko 1:28.

Genetika hraje u rakoviny prsu určitou roli, ale riziko můžete výrazně snížit tím, že si budete udržovat zdravou tělesnou hmotnost, pravidelně cvičit, omezíte na minimum konzumaci alkoholu, a pokud užíváte hormonální substituční léčbu, budete ji užívat méně než pět let. Dbejte i na preventivní vyšetření. Pokud máte onemocnění prsu v rodinné anamnéze, poraďte se se svým lékařem na případných dalších krocích.

Pánevní a reprodukční zdraví

Vaše sexuální a reprodukční kondice, stejně jako kondice močového ústrojí z velké části závisí na silných svalech a vazech, které podpírají pánevní dno. Porod, hysterektomie a menopauza mohou způsobit změny vedoucí až k prolapsu (sestupu) pánevních orgánů. Důsledkem bývá častější nutkání na močení, inkontinence, infekce a záněty v oblasti genitálií a močových cest, někdy také bolesti zad.

Udržování síly a dobré kondice pánevního dna a středu těla vám pomůže těmto problémům předcházet. Skvělé jsou Kegelovy cviky, které pánevní dno posílí a působí jako účinná prevence výše popsaným potížím.

Kůže

Ženy si zachovávají stabilní tloušťku kůže přibližně do 50 let věku. Poté se pokožka stává tenčí, méně pružnou a citelně sušší, patrné bývají také hlubší vrásky. Základem zdravé a zářivé pleti po celý život (a adekvátně věku) je výživná strava, klidný spánek, pití dostatečného množství vody, a samozřejmě vynechání alkoholu a cigaret.  

Dostatečná péče o pokožku je s přibývajícím věkem čím dál důležitější. Vsaďte na přírodní kosmetiku, chovejte se šetrně k sobě i k planetě. Nezapomínejte pleť čistit každý večer před spaním a ošetřete ji krémem pro vás typ pokožky a věk. Velmi důležité je chránit ji před přímým sluncem, hlídat případná znaménka a celkově si sama sebe všímat.  

Vlasy

Máte-li k tomu sklon, první šediny se objeví nejspíš už po třicítce (výjimečně i dříve v závislosti na genech). S přibývajícím věkem však vlasy také řídnou a rostou pomaleji. Téměř u každého jedince se časem objeví určitý úbytek vlasů, zejména pak po padesátce. Ženská plešatost, stav související s hormony, který může být dědičný, obvykle začíná rozestoupením střední části vlasů, která se šíří do horní a korunní části vlasové pokožky. Na rozdíl od mužské plešatosti si však zřídkakdy vyžádá všechny vlasy.

Ať už je váš věk a stav vlasů jakýkoli, vždy můžete zlepšit jejich zdraví tím, že se vyhnete chemii, budete o ně pečovat s jemností a přihlédnutím k jejich stavu, a stravu doplníte o potraviny, které vlasům chutnají.  

633188d62c312obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Až se setkáte s těmito a dalšími změnami, nikdy nezapomeňte, že plynutí času má také nesčetné výhody. S přibývajícím věkem si mnoho žen vychutnává nově nabytou svobodu ve smyslu, že nemusí myslet na antikoncepci a hlídat své (v té době již velké) děti, nepotřebuje sobě nebo ostatním něco dokazovat, případně se snažit druhým zavděčit. Řada žen zaznamená v tomto období změnu ve svých dosavadních postojích, za které obvykle mohou časem nabyté zkušenosti, a získá i potřebný životní nadhled. Dalším pozitivem je i potenciál mít více času pro sebe, znovu oprášit staré zájmy, anebo objevit nové. Klíčové však je chtít ona pozitiva vidět.

Čtěte také:

Zdroj: canyonranch.commediflam.comgetmegiddy.com