Má vaše dítě jakékoliv problémy se zrakem? Nejste si jisti, že dobře vidí? Neváhejte a zajděte s ním k očnímu lékaři, dokud je čas. Speciálně pro děti je zařízeno Dětské oční centrum Kukátko, které se zaměřuje na péči o zrak dětí a na prevenci tupozrakosti a šilhání. A vašim dětem se tam bude opravdu líbit!

Léčba dětských očních vad v Kukátku je pro děti zábava. Děti si v Kukátku „hrají“ na pirátské lodi, takže pro ně při vyšetření a cvičení rozhodně není stres. V takovém příjemném prostředí nemusí mít vůbec strach. „Děti od nás dokonce nechtějí odcházet, protože se jim v naší herně strašně líbí. Nedávno jsme začali nabízet i brýle, mezi nimi i plastové ohýbací, které jsou i pro nejmenší děti, a máme malé pacienty, které si brýle dají na oči a chtějí si je odnést domů,“ říká oční lékařka MUDr. Gabriela Pilková.

Přečtěte si také:

V Kukátku se léčí především tupozrakost a šilhání. Tupozrakost patří k častým dětským očním vadám, postihuje 2–4 % dětí a zpravidla se objevuje u dětí postižených šilháním, u dětí s vyšší dioptrickou vadou a u dětí, jejichž rodiče mají zrakovou vadu nebo šilhají. Při tupozrakosti postupně ztrácí jedno nebo i obě oči schopnost vidění, přičemž hrozí velmi vážné a trvalé postižení zraku a dokonce i riziko oslepnutí postiženého oka. Důležité je proto začít s léčbou včas, ideálně v předškolním věku, dokud ještě není vývoj zrakového systému dokončen.

kukatko

Oční cvičení v Kukátku

Tupozrakost u dětí se odstraňuje pomocí očních cvičení. „Možnosti a druhy cvičení jsou velmi rozmanité. Obecně jsou nejprospěšnější cvičení, která vyžadují spolupráci oka a ruky (případně i nohy) a zapojují i paměť. Vhodné jsou tedy například postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky apod. Poslední dobou se objevují i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí. Všechna cvičení musí probíhat se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce,“ vysvětluje Bc. Zdeňka Vaňharová, ortoptistka Dětského očního centra Kukátko.

kukatko

Léčba tupozrakosti je většinou dlouhodobá a vyžaduje trpělivost, podmínkou úspěchu je spolupráce s lékařem, pravidelné kontroly a dodržování všech doporučení. Je třeba si uvědomit, že čím je dítě starší, tím pomalejší je obnova zrakových funkcí, s přibývajícím věkem úspěšnost léčby klesá a po dvanáctém roce věku je již prakticky nulová.

Očního lékaře je v každém případě třeba navštívit, kdykoli u dítěte pozorujete šilhání, nepřirozené sklonění hlavy, přivírání jednoho oka, časté mnutí očí, světloplachost, velmi rychlou únavu dítěte při práci nablízko, špatnou orientaci v prostoru a podobně.

Více najdete na www.detskeoci.cz.

Reklama