Papež Jan Pavel II. jmenuje nové světce a světice v rekordním množství.
Co je třeba k tomu, abychom se mohli stát světcem nebo světicí? Kdo je světec nebo světice?
Podle většiny duchovních tradic se jedná o člověka, který žije výjimečně ctnostným životem.

V římsko-katolickém náboženství má tento termín velmi konkrétní význam.
Světec nebo světice je zbožný muž nebo žena, jejichž přítomnost byla odhalena Bohem, a oni byli následovně přijati do nebe. Věří se, že světci a světice mají k Bohu velmi blízko, takže mnozí katolíci je prosí, aby se za ně u Boha přimluvili.
Svého svatého ochránce má téměř každé místo, každé povolání, každá nesnáz.
Svatý Blaise je ochránce krku a jeho onemocnění, svatý Izidor Sevillský, autor učebnic a první encyklopedie, je patronem uživatelů internetu. Svatý Josef z Kupertina, přezdívaný “létající mnich” díky svým levitacím, je patronem pilotů a astronautů.

Kolik je světců a světic?
Římská martyrologie, oficiální seznam svátků světců a světic, obsahuje více než 6 500 jmen. Ve většině případů se jedná o dávné mučedníky a další náboženské hrdiny, kanonizované na žádost lidu. “Ve třetím století nikdo nediskutoval, zda dívka Agnes, která zemřela, když se bránila násilníkům, byla svatou,” říká Monsignor Kevin Irwin z Katolické University. "Lidé přinesli na její hrob svíčky, modlili se k ní. A když Bůh udělal zázrak, řekli, že se u něj přimluvila.”
V r. 1234, kvůli tomu, aby nad jmenováním nových světců a světic získal kontrolu, ustanovil Vatikán přesný postup kanonizace, u kterého je papež konečnou autoritou.

Kolik světců a světic současný papež vysvětil?
Papež Jan Pavel II. vysvětil 477 světců a světic. Jedná se o více svatých, než bylo vysvěceno během minulých osmi století předešlými 86 papeži.
Papež Jan Pavel II. vyhlásil dalších 1 318 blahoslavených, postavených hned vedle svatých. Většina nových svatých pocházela po celá staletí z řad evropských duchovních a řádových sester. Jan Pavel II. ale kanonizoval svaté z celého světa, přes otroky až po vévodkyně. Poradci tvrdí, že papež se tak snaží katolíkům připomenout, že žít výjimečně ctnostným životem může kdokoliv.
Papež cituje často latinské úsloví “Verba volant, exempla trahunt”— “Slova se ztrácejí, příklady táhnou.”

Jak to papež dokázal?
Změnou předpisů. Kandidáti jsou nadále posuzováni církevními úředníky ve Sboru pro záležitosti Svatých. Ale papež Jan Pavel II. proces urychlil snížením počtu požadovaných prokázaných zázraků, potřebných k udělení svatosti.
Obvyklé minimum byly tři zázraky – většinou se jednalo o mimořádné uzdravení. Nyní stačí k prohlašení za svatého každého katolického mučedníka pouze jeden zázrak. Jiní kandidáti potřebují ke kanonizaci dva prokázané zázraky.
Jan Pavel II. také skoncoval se staletým úřadem “ďáblova advokáta”, vatikánského úředníka, který měl za úkol hledat slabá místa v případech předložených ke kanonizaci. Tyto změny velmi urychlily proces, který se v minulosti protahoval přes desetiletí, nebo dokonce století, od smrti svatého člověka k jeho kanonizaci.
Johanka z Arku byla prohlášena za svatou až za pět století po svém upálení na hranici. Svatý Herman, vědec a básník, byl uznán za blahoslaveního až 800 let po své smrti. Ale za papeže Jana Pavla II. byla Matka Tereza prohlášena za blahoslavenou již pět let po své smrti v roce 1997.
Nyní stačí, aby jí byl připsán ve prospěch ještě jeden zázrak, a může být prohlášena za svatou. Zatím nikdo nedosáhl svatosti tak rychle.

Je tento nový postup lepší?
Není to jisté. “Světců a světic nebude nikdy příliš mnoho,” tvrdí kardinál Josef Ratzinger, papežův nejbližší poradce. “Každý světec a světice jsou inspirací, pomocí věřících na cestě k Bohu.”
Někteří katoličtí kritikové ale tvrdí, že se Vatikán stal “výrobnou světců”, čímž snižuje význam kanonizace. “Přidej svěcenou vodu a protřep,” popsal nedávno jeden katolický kněz nový proces. Kritikové tvrdí, že ve své ukvapenosti prohlásil papež za světce i ty, co si to nezasloužili.

Čí svatost je zpochybňována?
Nedávno prohlásil papež za svatého Otce Pia, italského mnicha, který tvrdil, že se mu pravidelně objevují stigmata, tajemná krvácení podobná ranám, které utrpěl Kristus na kříži. Někteří z těch, kdo zkoumali Piovy nároky, tvrdili, že byl podvodník a ke všemu ještě sukničkář.
Josemaria Escriva, španělský zakladatel ultrakonzervativní laické skupiny Opus Dei, byl prohlášen za svatého již 27 let po své smrti. Příznivci vydali na podporu jeho kanonizace milión dolarů, dávajíce jej za příklad všem katolíkům. Kritikové ale tvrdí, že Escriva sympatizoval s nacisty a založil hnutí tak tajné, že až hraničilo s kultem.
Jan Pavel II. kanonizuje tolik světců a světic, že je to “katastrofální”, tvrdí katolická spisovatelka Margaret Hebblethwaite. “Jeho nástupcům zůstane trapný problém, degradovat světce a světice, o které stejně nikdo nestál.”

Světci a světice mohou být degradováni ?
Samozřejmě mohou. Svatý Kryštof, patron cestovatelů, je případ, o který se nyní jedná. Než byl umučen, Kryštof, který žil ve třetím století, pomáhal, podle legendy, nezištně cestovatelům tím, že je převáděl přes nebezpečný proud. Kryštof byl po staletí považován za svatého, ale v roce 1969 došel Vatikán k přesvědčení, že není žádný důkaz o tom, že skutečně existoval.
Papež Pavel VI. degradoval jeho svátek a odstranil jej z liturgického kalendáře.

Někteří tvrdí, že příliv nových svatých by měl být zpomalen, aby již nedocházelo k podobným nepříjemným omylům. “Proč spěchat?” ptá se duchovní Richard McBrien, autor knihy “Životy svatých”. “Pokud je někdo skutečně v nebi, však my na to přijdeme.”

Zázraky matky Terezy
Matka Tereza je považována za favoritku na nejbližší kanonizaci.
Svůj život zasvětila péči o nemocné a chudé, také se znala s papežem osobně.
Jan Pavel II. opominul obvyklou pětiletou čekací lhůtu a přijal její kandidaturu krátce po její smrti v roce 1997. Během prvního roku byl matce Tereze připsán ve prospěch první zázrak. Indka Monica Besra, hospitalizovaná s rakovinou žaludku, tvrdila, že se modlila před obrázkem matky Terezy a “z fotografie na ni zamířil světelný paprsek.”  Když se později probudila z krátkého zdřímnutí, nádor byl pryč.
Vatikánská Consulta Medica, lékařská komise, sestávající ze sta italských lékařů, potvrdila vyléčení jako zázrak, a matka Tereza byla prohlášena za blahoslavenou v rekordním čase. Ale doktor Ranjan Kumar Mustaphi, který paní Besru vyšetřoval, tvrdí, že vyléčení se dostavilo po devíti měsících intenzivní léčby chemoterapií. “Nejedná se o žádný zázrak.”

Přeloženo a upraveno podle The Week
http://www.theweekmagazine.com/briefing.asp?a_id=500    

             
Reklama