TAJEMSTVÍ NESKUTEČNÝ PŘÍBĚH ANEŽKY ČESKÉ
Tereza Dobiášová

619797f74da8dobrazek.pngCo vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou?

Příběh, který román Tajemství vypráví, stojí na půdorysu dochovaných historických faktů, nicméně s nimi zachází velmi volně, protože jeho smyslem není doslovné vylíčení dějů, ale skrz vyprávění příběhu vhled do duše významné ženské postavy českých dějin. Nahlíží 13. století jako období protichůdných mocenských i duchovních proudů, v jehož centru stojí Anežka: nejdřív jako osamělé dítě putující po evropských dvorech, později jako dívka, s hlavou popletenou rytířskými mýty, zrazovaná, a přesto toužící po lásce a naplnění – zároveň ale i dívka vědomá si vlastní zodpovědnosti – vůči své rodině a zemi. Román otevírá možnost, že její život skrýval tajemství, které by křesťanské legendy nedovolily vyprávět.

Při hledání pravdy o dívce, která nad českou zemí z hlubin 13. století stále drží ochrannou ruku, vstoupily do vyprávění obrazy bytostí lesů, démonů přítomných v gotických chrámech a magické myšlení středověkých příběhů – i když o nich Anežčini legendisté mlčí.

Vychází 16. 11. 2021, EAN: 9788075656216 pevná vazba s přebalem, 360 stran, běžná cena: 448 Kč Ilustrace: Petr Nikl6197981f6558bobrazek.png

Ukázka: https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/tajemstvi

Vychází také jako e-kniha. „Tento příběh vyprávím stejně, jako kronikář Kosmas sepisoval své příběhy, které mě ve škole učili přijímat jako historickou pravdu, i když to vlastně byla jen pravda vítězů své doby.

… Ale co když se ty příběhy odehrály jinak? Co když v sobě mohou uchovat i „jinou“ pravdu?
Vyprávím příběh ženy ze stránek české historie, ale vyprávím ho ne jako historik, ale jako žena, která se snaží porozumět jiné ženě: Anežce.
Je to příběh země ze srdce Evropy, takový, jaký jsem ho odečetla ze života kolem sebe mezi lety 2018 a 2021. Tak, jak ho vyprávím, se asi nemohl stát.
… Anebo snad…?
Kdo ví?“
Tereza Dobiášová

6197980b83738obrazek.pngMgA. Tereza Dobiášová (nar. 1981) je autorka, režisérka, dramaturgyně, kurátorka a kulturní manažerka. Vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie Múzických umění v Praze. Po krátkém působení jako dramaturgyně Jihočeského divadla založila v Českých Budějovicích Barevný děti o.s., sdružení věnující se sociální integraci cizinců skrz divadelní a další umělecké formy. Ty umělecky i manažersky vedla od roku 2008 do roku 2012. Zároveň jako autorka, literární recenzentka a dramaturgyně externě spolupracovala s Českým rozhlasem.

V roce 2012 zvítězila s koncepcí dětského muzea výběrové řízení na pozici ředitelky Sladovny Písek o.p.s. Během následujících pěti let transformovala galerii na celoevropsky uznávanou kulturní instituci se zaměřením na děti a rodiny a vytvořila tady řadu mimořádných výstavních projektů.

Pracuje jako kurátorka interaktivních expozic pro děti a doprovází nově vznikající muzejní projekty. Pro Hands On! International Association of Children Museums vede vývoj značky kvality pro muzea. Občas pracuje v divadle, pohybuje se mezi Prahou a Šumavou a píše: koncepce, scénáře, libreta a hlavně příběhy.
6197982ee6ac9obrazek.png

Více na JOTA.CZ
6197983a20110obrazek.png

Reklama