Od dnešního dne až do pátku budete mít možnost nechat si ve vybraných lékárnách změřit tlak. V Česku trpí vysokým tlakem téměř dva miliony dospělých a celá řada lidí vůbec netuší, že k nim také patří. Lékárny přitom bývají prvním místem, kam se o svých potížích chodí pacienti radit.

tlak

Lékárníci v zapojených lékárnách se více zaměří na orientační měření krevního tlaku pacientů a vyplní s nimi krátký anonymní dotazník. Jeho část zůstane v lékárně pro další anonymní statistické zpracování, tu druhou, s vyznačením naměřených hodnot, cílovými hodnotami a také navrženými opatřeními, dostane zákazník.

  • Hypertenze se často projevuje bezpříznakově. Až tři čtvrtiny hypertoniků o své nemoci vůbec neví. Přitom patří mezi hlavní rizikové faktory rozvoje srdečního selhávání, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, renálního selhání, demence a dalších onemocnění.
  • Zmíněná srdečně-cévní onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí, proto je včasná diagnostika velice důležitá.
  • Dostatečná kompenzace hypertenze snižuje nemocnost a úmrtnost na cévní mozkovou příhodu o 30-40 %, ischemickou chorobu srdeční o 20-25 % a srdeční selhání až o 50 %.
  • Výskyt hypertenze roste s věkem, hypertenzi má 72 % mužů a 64 % žen ve věku 55-64 let.

Celkem loni lékaři léčili kvůli vysokému krevnímu tlaku přes 850 tisíc klientů největší zdravotní pojišťovny. Meziroční srovnání ukázalo, že i když se dařilo snižovat náklady za léky, celkové výdaje na léčbu vysokého krevního tlaku stouply o 21 milionů.

Reklama