Už v dobách Vincenze Priessnitze na svazích pod Studničním vrchem lítaly třísky. To tenkrát klienti samotného zakladatele prvních vodoléčebných lázní na světě štípali a řezali dřevo a kosili louky v rámci své léčby. Letos 18. května na slavnostním zahájení lázeňské sezony to bude trošku o něčem jiném. V rámci sobotního programu Dnů dřeva a pramenů svoje umění a zručnost předvede akademická sochařka, zručný řemeslník, ale i zástupci univerzity.

Přímo před zraky návštěvníků bude vznikat originální odpočívadlo k pramenům, které vyvěrají ze Studničního vrchu nad Priessnitzovými léčebnými lázněmi, nebo Priessnitzova dřevěná socha. Lavička amorfního tvarů vycházející z kamenů propojených s motivem vody bude vznikat pod rukama brněnské akademické sochařky Terezy Holé, která je mimo jiné spoluautorkou soch kolem brněnské přehrady. Odpočívadlo k Smrkovému a Vilémovu pramenu vytvoří zástupci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod vedením Zdeňka Holouše. Dřevěného Priessnitze vytvoří zábřežský Aleš Pavlů.

vystoupeni

„Tereza Holá i Aleš Pavlů pocházejí od Šumperku, k Jeseníkům mají tedy velmi vřelý vztah. To samé se dá říci i o zástupcích Mendelovy univerzity. Jsme tedy rádi, že se programu účastní lidé se vztahem ke zdejším horám, protože naším záměrem bylo právě návštěvníkům zprostředkovat přímý kontakt s výrobou dřevěných prvků spoluutvářejících naši krajinu, různé pohledy na věc, kreativní a originální přístupy. A vřelý osobní vztah k místu je vždy tím nevětším přínosem realizace nejlepších nápadů a činů,“ dodává k účastníkům Tomáš Rak, obchodní ředitel Priessnitzových léčebných lázní.

balneo1

Celý program obohatí originální vystoupení všestranného hudebníka Petra Dopity. V sobotním programu předvede své umění hry na kanadskou pilu, se kterou procestoval celý svět a dvakrát zvítězil na Mezinárodním festivalu hráčů na pilu v kalifornském Santa Cruz.

Nedílnou součástí sobotního odpoledne v jesenických lázních bude také ekovýchovně-sportovní hra pro malé i velké děti na Studničním vrchu. Po krajině tak bude rozeseto několik stanovišť, která budou účastníci hry postupně navštěvovat a plnit rozličné dovednostní, vědomostní či umělecké úkoly. Na konci budou vyhodnoceni a odměněni ti nejlepší v každé kategorii.

balneo2

U příležitosti Dne dřeva a pramenů vyjde i speciál zpravodaje Cesty ke kořenům, který vydává Hnutí Brontosaurus Jeseníky. „Časopis se věnuje obnově kulturního a přírodního dědictví na Jesenicku, jeho speciál se bude věnovat obnově pramenů na Jesenicku v posledním desetiletí. Společně s celým sobotním programem tak, věříme, přispěje k popularizaci přírodního a kulturního dědictví Studničního vrchu a k prohloubení vztahu ke krajině nejen u našich nejmladších,“ doplňuje Jiří Glabazňa z hnutí.

Den dřeva a pramenů je součástí zábavného sobotního odpoledne Zahájení lázeňské sezóny, ale také logickým pokračováním aktivit Priessnitzových léčebných lázní a. s., Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Společnosti Vincenze Priessnitze a dalších, které nepřetržitě popularizují odkaz zakladatele moderní hydroterapie Priessnitze.

Na vaši návštěvu se těší celý pořadatelský tým.

balneo3

Zdroj: tisková zpráva, www.jesenik.org

Reklama