Společnosti Student Agency nabízí jazykové pobyty v zahraničí pro děti od pěti let. Tato možnost nás zaujala, přišlo nám nereálné, aby pětileté dítě jelo samo do zahraničí... zjišťovali jsme proto víc! Nejen ve Student Agency, ale i u psycholožky.

traveling kid

Nedávno jsem cestoval žlutým autobusem společnosti Studen Agency a povšiml si jimi nabízených jazykových pobytů v zahraničí pro děti od pěti let. Tato možnost mě zaujala, protože mi přišlo nereálné, aby pětileté dítě jelo samo do zahraničí. A nejednalo se o nijak blízké destinace.

Kontaktoval jsem proto nejprve společnost Student Agency, abych se jich zeptal na zkušenosti. Tiskový mluvčí Aleš Ondruj mě odkázal na svou kolegyni Zuzanu Glierovou.

„Pět let je ta nejnižší hranice. Dost často takto cestují děti i s rodiči, kdy rodiče jednou na studijní pobyt, a tak děti také přihlásí do školy, která se zaměřuje na takto malé děti,“ vysvětlila mi Glierová. „Dá se samozřejmě odcestovat i s menšími dětmi, pro které jsou v době kurzu rodičů zajištěné jesle.“

Zajímalo mě, jaké nejmladší dítě se Student Agency cestovalo... „Od osmi, devíti let začínají děti jezdit samostatně do speciálních škol, které mají pro děti speciální program a je o ně postaráno i mimo výuku. Doporučuje se ovšem přítomnost delegáta, tedy česky nebo slovensky mluvícího člověka - je to buď přímo zaměstnanec Studen Agency, anebo léty prověřený externista. Řeší stesky po domově, případně i problémy ve škole...“ vysvětluje Zuzana Glierová. „Úplně nejmladší dítě, které jelo bez rodičů, bylo staré 7 let - šlo o pobyt v Anglii s delegátem,“ dodává.

Bez smlouvy to nejde

Pro děti cestující samostatně školy vyžadují potvrzení, souhlas rodičů s tím, že dítě jede na jazykový pobyt, tak zvaný Letter of Consent to Travel.

Některé školy vyžadují také podepsané tak zvané Parents Permission, kde rodiče souhlasí, či nesouhlasí s tím, aby jejich dítě opustilo areál školy bez dozoru pracovníků školy, nebo hostitelské rodiny. V tomto dokumentu je také možné uvést případné omezení samostatných „vycházek“ pro dítě.

„Se Student Agency rodiče pouze podepisují smlouvu o zprostředkování jazykového pobytu,“ řekla Gleirová.

Zeptal jsem se psycholožky Zdeňky Sládečkové z klubu Diana na její pohled.

Jak staré dítě může bez rodičů cestovat do zahraničí?
„Záleží hodně na mentalitě dítěte - jsou tam veliké rozdíly. Nicméně děti už v mateřské škole jezdí na školu v přírodě třeba i na čtrnáct dní jen s pedagogem. Jde samozřejmě o speciální výuku - školu hrou. Odhaduje se tedy, že zhruba od pěti let, pokud nejsou úzkostlivé, je možné děti pouštět bez rodičů. Většina dětí to zvládá a snáší dobře. Jsou ale případy, kdy jsou děti hodně závislé na rodičích, to však musí rodiče odhadnout. Myslím, že je jedno, jestli jedou do Krkonoš, nebo někam k moři.“

Čtěte také...