tuvalu-seznam.jpg
Foto: Shutterstock

SAN MARINO
V oficiálním překladu celého názvu stojí „Nejvznešenější republika San Marino“. Jedná se o malý vnitrozemský stát obklopený severoitalskými regiony. Se svou rozlohou 61,19 km2 a s 32 tisíci stálými obyvateli je pátým nejmenším státem na světě. Zemi živí turistický ruch, který tvoří přes 60 % HDP. Ročně ji navštíví přes 3 miliony turistů z celého světa. Z historických pramenů vyplývá, že je San Marino nejstarší republikou na světě založenou již v roce 301 budovatelem známým jako svatý Marinus. Hlavní město San Marino leží na hoře Monte Titano (755 metrů nad mořem), kterou střeží tři pevnosti: Rocca Guaita, Rocca Cesta a Il Montale. Všimnete si jich i na vlajce a na státním znaku. Jejich měnou je euro, kterým se zde platí i přesto, že San Marino není členem Evropské unie.

TUVALU
Tuvalu (dříve Lagunové ostrovy, později Elliceovy ostrovy) je ostrovní stát v Oceánii. Leží mezi Havají a Austrálií. Domorodý název Tuvalu vznikl asi v 18. století po osídlení většiny ostrovů a znamená v tuvalštině shluk nebo skupinka osmi. Hlavní město Tuvalu je Funafuti.

Ostrovní stát je dlouhodobě ohrožen zvedáním hladiny oceánu, a proto záplavami. Je tomu tak proto, že nejvyšší bod státu leží pouze 5 metrů nad mořem. Průměrná nadmořská výška pak činí pouhé 3 metry.

Tuvalu má rozlohu pouhých 26 km2 a žije tu 12 000 obyvatel. Jedná se o chudou, rozvojovou zemi založenou především na zemědělství. Pomoci místní chudobě nemůže ani cestovní ruch, ostrov není pro turisty uzpůsoben.

NAURU
Tato malá republika je rovněž ostrovním státem. Leží v Tichém oceánu ve skupině ostrovů zvané Mikronésie. Nauru se stalo známé těžbou fosfátů, která po jistou dobu zajistila jeden z největších důchodů na hlavu obyvatelstva na světě. V důsledku nekontrolované těžby a pochybné finanční politiky je dnes většina ostrova neobyvatelná a stát stojí před finančním bankrotem a ztrátou nezávislosti.

Nauru objevil 8. listopadu 1798 John Fearn, který jej nazval Pleasant Island (Příjemný ostrov). V součastnosti je parlamentní republikou. Má rozhlohu pouhých 21 km2 a žije tu 11 200 obyvatel. Zajímavostí je, že průměrný věk dožití je jen 62 let; jako důvod je uváděno velké rozšíření cukrovky a obezity v důsledku nekontrolované výživy obyvatel v období zbohatnutí od 70. let 20. století. Cukrovkou trpí 30,2 % obyvatel, což je v celosvětovém měřítku ojedinělé. Nauru také drží pochybné světové prvenství v míře obezity, 97 % mužů a 93 % žen má nadváhu nebo je obézní.

Nauru.jpg
Foto: Shutterstock

MONAKO
Monako, plným názvem Monacké knížectví, je městský stát ležící na středomořském pobřeží francouzské riviery – na Azurovém pobřeží. Monako má rozlohu 2,02 km2 s počtem obyvatel 37 800. Je to nejmenší stát západní Evropy. Jde o druhý nejmenší stát na světě a současně zemi s druhou největší hustotou osídlení. Symbolem země jsou rychlá auta, honosné jachty, luxusní hotely, velké diamanty, celebrity a drahé módní butiky. Monako je hostitelem významných sportovních akcí, ke kterým patří závody Formule 1 nebo Rallye Monte Carlo.

Nejvýznamnější a turisticky nejoblíbenější částí Monaka je Monte Carlo, které zároveň slouží jako hlavní kapitál země. Dominantou náměstí je slavné kasino Monte Carlo, které je cílem především slavných celebrit a movitých podnikatelů. Možná i z těchto důvodů se Monaku přezdívá město milionářů.

VATIKÁN
Městský stát Vatikán je nejmenším státním zřízením na světe. Jedná se o vnitrozemský suverénní městský stát, enklávu uvnitř Říma, hlavního města Itálie. Název Vatikán pochází od pahorku Vaticanus Mons, na kterém se nachází a je odvozen ze starolatinského vates (věštec) a doslova znamená Pahorek věštců. Vatikán je stát církevní nebo duchovně monarchický, kterému vládne doživotně volený římský biskup – papež.

Zajímavosti o Vatikánu:

  • Vatikánská banka jako jediná na světě nabízí bankomaty, které oslovují zákazníky v latině.
  • Vatikán má svou vlastní armádu čítající 135 vojáků nosících čestnou původní uniformu inspirovanou renesančními modely.
  • Mají dokonce vlastní fotbalový tým. Vatikánský fotbalový tým se skládá výhradně ze zaměstnanců této malé země. Je známo, že policisté, poštovní pracovníci nosí týmové barvy – žlutou, modrou a bílou.

Zdroje: TOP 5 NEJMENŠÍ STÁTY NA SVĚTĚWikipediaInvia, Google maps, Zajímavosti o Vatikánu

Reklama