Připravili jsme pro vás zajímavý rozhovor, na naše otázky odpovídal Marek Beneš, finanční ředitel společnosti Generali Investments CEE.

646ca0403eb5eobrazek.png

Generali Investments je dlouholetým hlavním partnerem úspěšného běžeckého seriálu Běhej lesy. Jak tato spolupráce trvá dlouho a proč došlo k tomuto spojení?
Hlavním partnerem Běhej lesy jsme se stali v roce 2018, letos tedy podporujeme už šestý ročník. Naše vzájemná spolupráce se ale neomezuje jen na samotné závody. V Generali Investments se snažíme dlouhodobě podporovat zdravý a odpovědný životní styl, velmi aktivní přístup k životu. To vše Běhej lesy přináší, a navíc na zajímavých, ne vždy běžně dostupných místech v různých částech České republiky. Od začátku jsme se v rámci naší spolupráce soustředili na ekologická témata a snažili jsme se pomoct organizátorům posouvat závody vždy o kousek dál a být mezi těmi, kdo na české sportovní akce přináší nové trendy a nápady.

Základním kamenem vaší práce v Generali Investments je schopnost dobře vyhodnocovat data. Jak se tato schopnost promítá do spolupráce s běžeckým seriálem Běhej lesy?
Máme velmi kvalitní a silný tým, který se zabývá zpracováním a vyhodnocování tržních dat, abychom klientům přinášeli vždy nejlepší investiční řešení. Na Běhej lesy může díky analytickému zázemí Generali Investments každý běžec využít analýzu dat, kterou má po každém závodě dostupnou online a kde velmi přehledně vidí své výkony. Zobrazí se mu také porovnání s předchozími vlastními závody a ostatními běžci, ať už jde o rychlost, umístění nebo porovnání mezi regiony.

646ca04f6130bobrazek.png

Vím, že sám jste běžec a závodů Běhej lesy se osobně účastníte jako závodník. Jakou obvykle běžíte trasu a který závod vám přirost k srdci, v jaké lokalitě?
Poslední roky se snažím zúčastnit prakticky každé akce Běhej lesy a užít si jak závodní atmosféru, tak krásnou přírodu, ve které se závody pořádají. Už se stalo skoro tradicí, že většinou jeden závod odstartuji jako startér a ten si rovnou po startovním výstřelu i odběhnu. Preferuji dlouhé tratě, poslední dva roky jsem proto s rozšířením distancí přešel na závodech všude tam, kde je to možné, na maratonské tratě. Člověk si přitom skvěle vyčistí hlavu. Zároveň rád překonávám různé výzvy a jakýkoliv maraton pro mě výzvou je. :-)

Letošní novinkou v rámci Běhej lesy je závodní štafeta Týmovka. Jak jste se podíleli na přípravě tohoto speciálního závodu? Na co se mohou závodníci díky vašemu partnerství s Běhej lesy v rámci Týmovky těšit?
Jde o úplně nový koncept týmového běhání, který je odlišný od známých a velmi populárních štafetových závodů typu Vltava Run. Tým nepřejíždí auty z jednoho úseku do druhého, ale je v průběhu celého víkendu na jednom místě a opravdu naplno si může užít týmového ducha, navíc s celou řadou doprovodných akcí, jako jsou koncerty, tréninky, semináře nebo cvičení. Vedle možnosti využít profesionálních tejpařů přináší Generali Investments na Týmovku závodní centrum, kde budou závodníci moci sledovat výkony svých týmů online a porovnávat své výkony s ostatními. 

646ca0878eefablobid0.png

Pořádáte v rámci závodů i nějaké soutěže či další aktivity pro děti a neběžce? Například když přijede maminka s dětmi podpořit běžícího tatínka či jiného člena rodiny? Můžou se s vámi potkat přímo v zázemí závodů u nějakého stánku?
Ano, na každé akci Běhej lesy máme svůj vlastní stánek. Kromě zmíněného tejpování pro běžce i neběžce a občerstvení v podobě ovoce máme v rámci našeho stánku především zázemí pro děti, které u nás malují obrázky a za odměnu si pak mohou vybrat některé z našich dárkových předmětů.

Jaký máte vy osobně jako sportovec vztah k přírodě a její udržitelnosti?
K přírodě mám samozřejmě vztah víc než pozitivní, rád se pohybuji po českých lesích, ať už v rámci sportovních aktivit, nebo na výletech s rodinou. Pravidelně se účastníme i různých ploggingových aktivit, a to jak organizovaně – třeba v rámci Běhej lesy – tak sami, kdy si vyjdeme na procházku do lesa a vezmeme s sebou pytel na odpadky. Nejsem zastáncem nějakých radikálních řešení a názorů – například autem jezdím pravidelně, ale pokud ho občas vystřídám za městskou dopravu, běžecké boty nebo kolo, tak vím, že jsem udělal něco pro sebe a zároveň snad i pro přírodu.

646ca08bcbed1obrazek.png

Jak vnímá vaše společnost potřebu udržitelnosti? Je to pro vás velké téma?
Generali Investments vnímá společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit. Podpora aktivit, které jsou prospěšné z hlediska společnosti jako celku, je nepostradatelným aspektem našeho přístupu k podnikání. Naše péče a podpora se vztahuje na několik různých oblastí, mezi které patří pomoc zdravotně handicapovaným a sociálně slabým, ochrana životního prostředí či vytváření rovných podmínek a dobrého pracovního prostředí pro naše vlastní zaměstnance. V rámci Běhej lesy se pak soustředíme na ekologická témata, jako je edukace ohledně správného třídění odpadu, nahrazení papírových kelímků znovupoužitelnými speedcupy nebo ekologické značení na trasách.

Můžete nám více přiblížit zmíněné aktivity vaší společnosti v oblasti pomoci zdravotně či sociálně znevýhodněným lidem?
Dlouhodobě finančně podporujeme partnerské organizace, které pomáhají lidem s handicapem, sociálně znevýhodněným skupinám či provozují různé veřejně prospěšné činnosti. Klademe důraz na dlouhodobou spolupráci. Jde převážně o menší organizace, kde má naše pomoc viditelnější dopad. Každá z organizací má trochu jiné zaměření, ale všechny mají jeden společný cíl a tím je pomáhat, jak jen to jde. Za všechny bych jmenoval Denní stacionář Akord, Dětské centrum Paprsek nebo Nadaci Leontinka. V rámci naší dlouhodobé spolupráce s Nadací Leontinka jsme se v loňském roce – pod záštitou globální iniciativy skupiny Generali The Human Safety Net – zapojili do projektu S Leontinkou kolem ČR. Šlo o charitativní sportovní akci, jejímž cílem bylo zajistit finanční podporu pro předčasně narozené děti, kterým odborně pomáhá tým českobudějovického Střediska rané péče. Okružní trasa čítala 2 326 kilometrů a výtěžek z akce zároveň podpořil práci konzultantek rané péče v Brně, Olomouci, Středočeském kraji a pražské Fakultní nemocnici v Motole. A aktuálně už máme v běhu další charitativní sportovní výzvu.

obrazek.png

Jako investiční společnost se zaměřujete mimo jiné také na investice do „zelené ekonomie“, můžete uvést nějaké příklady?
V souladu s aktuálními trendy naše společnost aktivně přispívá k naplňování tzv. ESG cílů. ESG je v českém veřejném prostoru už víceméně zažité spojení, jen v rychlosti připomenu, že „E“ se týká sledování environmentálních faktorů majících vliv na udržitelnost (např. monitorování uhlíkové stopy, emisí skleníkových plynů, znečištění vod apod.), „S“ souvisí především s ochranou a dodržováním lidských práv, férovými pracovněprávními vztahy a podobně, zatímco „G“ se zaměřuje na prosazování pravidel odpovědného řízení společností – typicky se jedná o dodržování právních předpisů, odpovídající odměňování manažerů a dalších pracovníků, genderovou vyváženost v řídících orgánech atd.

Dodržování výše uvedených principů se v případě Generali Investments projevilo například v tom, že vybrané podílové fondy obhospodařované naší společností jsou klasifikované jako finanční produkty podle evropského nařízení SFDR. Toto nařízení představuje jednotný evropský standard pro posuzování finančních produktů z hlediska jejich vlivu na udržitelnost a přihlášením se k tomuto standardu naše společnost dobrovolně přijímá závazek vykonávat vlastní podnikatelskou činnost společensky odpovědným způsobem. Jako jeden z konkrétních příkladů mohou uvést náš Generali Fond udržitelného růstu, který investuje do společností přispívajících svou činností k ochraně klimatu i společnosti a z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj. Mezi investory je o produkty zaměřené na udržitelný rozvoj čím dál větší zájem. Lidé si začínají uvědomovat, že svými investicemi mohou pomoci ovlivňovat jak životní prostředí, tak vývoj v různých oborech lidské činnosti.

Zajímají se o investice také ženy, nebo je to výhradně „mužská záležitost“?
I podle složení našich klientů mohu jednoznačně říct, že investice nejsou zdaleka jen „mužskou“ záležitostí. Podíl investorek je u nás téměř 50 % a i z pohledu výše investic se bavíme o podobných částkách jako u mužů. Z pohledu chování jsou ženy v investování o něco konzervativnější než muži, častěji dávají přednost méně dynamickým fondům, určitě ale nelze paušalizovat.

Děkujeme za rozhovor.

Naše články:

Reklama