fantas.jpg

Foto: Profimedia

Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. Důležitou roli v tomto filmu hraje magické zvíře zvané Qilin.

Qilin není pouze výplodkem fantazie scénáristů Fantastických zvířat, existoval už v dávné minulosti. Jde totiž o zvíře z čínské mytologie. Filmový Qilin převzal i některé jeho vlastnosti. Někdy se mu říká také čínský jednorožec. Toto mýické zvíře symbolizuje štěstí a prosperitu. Podle tradic v Číně, Koreji a Japonsku signalizuje narození nebo smrt.

Podle legend je Qilin jeden z 9 synů draka, který může rozlišovat mezi dobrem a zlem. Čínský mytologický jednorožec je také někdy zahrnován do seznamu 4 ušlechtilých zvířat, kam dále patří drak, fénix a želva.

Je popisován jako zvíře se zeleno-modrou šupinatou kůží, kopyty jelena, hlavou draka a ocasem medvěda. Symbolizuje dlouhověkost a prosperitu. Věří se, že tito tvorové žili až 2000 let.
 Qilin byl v průběhu staletí zobrazen mnoha různými způsoby. Některé popisky také uvádějí, že má uprostřed čela jeden roh. Právě proto je porovnáván s jednorožcem. V některých příbězích z čínské mytologie se můžeme setkat také s tím, že z jeho úst šlehaly plameny, které spalovaly zlé lidi.

qilin.jpg

Foto: Shutterstock

Lidé věřili, že Qilin na zádech nosí děti, podobně jako v evropské tradici čáp. Že z nebes přináší mimořádná dětská stvoření. Toto bájné zvíře je spojováno mnoha příběhy a významnými událostmi v dějinách Číny.

Zmínka o tomto mytologickém zvířeti sahá až do časů Konfucia, kdy prý předpověděl jeho narození. Při chůzi Qilin nezpůsoboval žádnou újmu ani drobnému hmyzu. Byl něco jako beránek v křesťanské mytologii. Když vstoupil na trávu, ani jedno stéblo nezlomil. Jeho potravou byla magická tráva.

Qilin mohl chodit po vodě a uměl létat. Když byla jeho podoba vyřezána na náhrobky, měl být hrob zesnulého chráněn před zlými duchy. Měl také za úkol doprovázet duše zemřelých do nebe. V průběhu času se jeho vzhled a symbolika změnili. Stal se symbolem šetrnosti a míru, ale také získal vlastnosti moci a síly.

Ve Feng Shui symbolizuje Qilin dlouhý život, oslavy, vznešenost, radost, moudrost a slavné děti. Je to jemný laskavý a shovívavý tvor. Feng Shui talisman ve tvaru Qinlina měl pomoci usnadnit úspěch potomků. Obrazy či sochy tohoto zvířete zase mohou pomoci ženám, které si přejí mít děti. Hlavní funkcí tohoto talismanu ve Feng Shui je odstranění negativity a přilákání bohatství. Pokud chcete mít tento talisman ve svém domově, pamatujte si, že by měl směřovat k východu, ke dveřím.

Taoistická kultura líčí Qilina jako magické stvoření schopné nahlédnout do duše člověka. Také se věřilo, že pokud se Qilinův v roh spálí, získá jeho majitel velkou magickou moc a mohl nahlížet do budoucnosti. To bylo ostatně připisováno i Qilinovi ve filmu Fantastická zvířata: Brumbálova tajemstv.

shutterstock-429382417.jpg

Foto: Shutterstock

Zdroje: China CultureChinatownology, Thought Co, AsianStyle, ČSFD, Asian History About, Traditions Cultural China

Reklama