Počet lidí s nadváhou a obezitou se v České republice v posledních letech ustálil. S nadváhou se potýká 34 % a s obezitou 21 % české populace. Vyplývá to z průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který v závěru roku 2010 v rámci preventivní kampaně Žij zdravě provedla agentura STEM/MARK na vzorku 2065 lidí. Obezita ohrožuje nejčastěji obyvatele vesnic, kde jejich podíl dosahuje 26 %. Nadváha převládá v malých městech do dvou tisíc obyvatel a ve velkých městech je naopak nejvíce lidí s podváhou, především u mladých lidí do 19 let (6 %).

  • V České republice je již více lidí s nadváhou a obezitou než s ideální váhou
  • (či podváhou) v poměru 55 % : 45 %
  • Ve třiceti přichází zlom, od té doby už jen tloustneme
  • Přibírají všichni, sportovci ale méně
  • Třetina Čechů nesportuje vůbec, těch s obezitou je více než polovina
  • Polovina žen se pokoušela zhubnout více jak jednou, nejčastěji mezi 45. a 60. rokem
  • 3/4 mužů a 50 % žen nevnímají svoji nadváhu jako problém
  • Děti obézních lidí se 3x častěji potýkají s obezitou

Průzkum VZP jednoznačně prokázal, že s přibývajícím věkem lidé tloustnou, ale sportovní aktivity a dobré stravovací návyky tomu dokáží zabránit. Nejvíce obézních, a to 34 %, se vyskytuje v populaci ve věku mezi 60 a 80 lety. Nejnižší je naopak podíl lidí s nadváhou mezi 18. a 19. rokem, kdy dosahuje pouze 3 % podílu. Zde je naopak vzrůstající problém v podobě podváhy, která dosahuje 6 %. „K udržení ideální váhy pomáhá především zdravý životní styl. Průzkum prokázal, že lidé, kteří sportují a dávají přednost ovoci a zelenině na úkor tučných jídel, si častěji drží ideální váhu i ve vyšším věku,“ říká profesor Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, a dodává: „Výsledky také ukázaly, že nadváha a obezita je ve velké míře spojena se zvýšeným rizikem cukrovky, hypertenze a rovněž s nižší spokojeností s kvalitou života.“

vzp

Poměr lidí s obezitou je u obou pohlaví srovnatelný. Naopak nadváha je výraznější u mužů, kde dosahuje 40 % podílu, což je o 12 % více než u žen. A to i přesto, že se muži věnují častěji a déle intenzivní pohybové aktivitě než ženy, dokonce více než polovina žen (a 40 % mužů) ji nevykonává vůbec. Ženy více než muži vnímají svou nadváhu nebo obezitu jako problematickou. Více než tři čtvrtiny mužů a asi polovina žen s nadváhou ji ale jako problém nepociťuje. S tím souvisí i to, že se ženy více než muži snaží hubnout.

„Výsledky průzkumu prokázaly, že čím vyšší BMI (Body Mass Index), tím méně člověk stráví týdně hodin pohybovou aktivitou. U obézních je významně větší podíl těch, kteří nevykonávají pohybovou aktivitu žádnou, a to platí dokonce i pro chůzi! Je to varovný signál, který potvrzuje zásadní problém lidí trpících nadváhou, kterým je nedostatek pohybu. Snížení běžné pohybové aktivity je jednou z hlavní změn, která nastala v posledních 20 letech v našem životním stylu,“ upozorňuje MUDr. Martin Matoulek, z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, který byl společně s profesorem Svačinou odborným grantem průzkumu.

Jako velký problém se ukazuje také obezita v rodině. Pokud jsou oba rodiče obézní, je velice pravděpodobné, že se budou s obezitou nebo nadváhou potýkat i jejich děti. Z průzkumu VZP vyplynulo, že 45 % respondentů s obezitou a 43 % respondentů s nadváhou mají obézní oba rodiče. Pokud je obézní jeden z rodičů, vyskytuje se obezita u 27 % a nadváha u 35 % dotazovaných. „Průzkum potvrzuje, že životní styl rodiny se jednoznačně odráží na návycích a zvycích jejích členů. Na dětech se nejen zrcadlí stravovací a pohybové zvyklosti rodiny, ale navíc se přenáší tyto zvyklosti i na další generace. Nadváha v dětství se významně převádí přes přitažlivé okno rané dospělosti do zbytku plnoletosti. Děti trpící nadváhou se s ní ve významně větší míře potýkají i v dospělém věku,“ uvádí pediatr a dětský obezitolog MUDr. Zlatko Marinov z Dětské polikliniky FN Motol.

motol

Z průzkumu VZP dále vyplývá, že největší spokojenost se zdravím je mezi lidmi do třiceti let. Lidé obézní, ale také lidé s podváhou prožívají častěji deprese a pocity beznaděje a úzkosti. U obézních respondentů se častěji vyskytuje diabetes i hypertenze. Téměř polovina obézních trpí hypertenzí a 14 % obézních trpí diabetem. „VZP se již řadu let systematicky věnuje osvětě a prevenci v oblasti nadváhy a obezity, například prostřednictvím kampaně Žij zdravě. A tento průzkum prokázal, že je to ta nejlepší možná cesta, protože jedině udržení optimální hmotnosti nebo její snížení může zabránit vzniku onemocnění jako je zvýšený krevní tlak nebo cukrovka či alespoň výrazně zmírnit jejich průběh,“ dodává ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR MUDr. Pavel Horák.

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ DATA Z PRŮZKUMU VZP

6 % mladých lidí ve věku 18 - 19 let má podváhu
13 % kuřáků se bojí přestat kouřit, protože by přibrali
26 % lidí žijících v sídlech do 1000 obyvatel trpí obezitou
28 % lidí trpících obezitou jí nepravidelně
29 % lidí uvedlo jako nejčastěji provozovaný sport cyklistiku
30 % lidí trpících obezitou nedodržuje pravidelný pitný režim
34 % lidí trpících obezitou se snažilo již více než 5x zhubnout
39 % žen má silně rizikový obvod pasu
40 % mužů má nadváhu
42 % obézních lidí trpí častými depresemi
45 % lidí, kteří měli v dětství nadváhu, trpí v dospělosti obezitou
45 % obézních lidí má potíže s vysokým krevním tlakem
45 % lidí trpících obezitou mají oba své rodiče obézní
54 % obézních lidí nevykonává žádnou intenzivnější pohybovou aktivitu
58 % lidí trpících obezitou považuje svou kvalitu života za nízkou nebo velmi nízkou
77 % mužů s nadváhou nepovažuje svá nadbytečná kila jako problém

Reklama