Nejdelší rodičovská dovolená je v České republice, kde si ji maminky mohou natáhnout až na čtyři roky. Nejhůř jsou na tom ve Velké Británii a na Kypru, kde je stát ochoten podporovat své rodičky jen 13 týdnů.

Mateřská dovolená trvá v Česku 28 týdnů, v Německu například jen polovinu. Po tu dobu pobírá maminka peněžitý příspěvek v mateřství. Jedná se o dávku nemocenského pojištění a jeho výše je závislá na předchozím příjmu. Po skončení mateřské dovolené následuje rodičovská dovolená, kde je pobírán rodičovský příspěvek. Obvykle je čerpán do 3 let věku dítěte (lze však čerpat i do dvou nebo do čtyř let věku dítěte).

Přestože je rodičovská dovolená zavedena ve všech členských zemích EU, tak jsou mezi jednotlivými zeměmi obrovské rozdíly. Liší se délka rodičovské dovolené, výše příspěvku či možnost čerpání pro tatínky.

Srovnávejte

Po dobu mateřské dovolené pobírají ve všech členských zemích Evropské unie maminky peněžitou pomoc v mateřství. Její výše se liší. V mnoha zemích je dokonce ve výši 100 % předchozího výdělku. Česko patří mezi několik zemí, kde je rodičovský příspěvek pobírán v paušální výši. Stejný systém platí i v Belgii, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Rakousku či Lucembursku. Rodičovský příspěvek dle výše předchozího výdělku je zaveden v ostatních zemích. Nejvyšší je v Estonsku a Slovinsku (100 %), hodně vysoký je ještě ve Švédsku a Dánsku (90 %), Lotyšsku, Finsku a Maďarsku (70 %). Nejnižší je v Itálii (30 %).

Jak dlouho?

V některých zemích je trvání rodičovské dovolené omezeno pouze na několik týdnů: Velká Británie a Kypr (13 týdnů), Belgie, Irsko a Nizozemí (3 měsíce) Řecko (3,5 měsíce). V dalších zemích je rodičovská dovolená pobírána několik měsíců - Lucembursko (6 měsíců), Itálie (10 měsíců). Především ve východoevropských zemích je délka rodičovské dovolené několik let - Rakousko (2 roky), Polsko, Litva, Malta, Španělsko, Maďarsko, Estonsko a Slovensko (3 roky). Nejdéle je možno rodičovskou dovolenou čerpat v Česku (4 roky).

V Česku je možnost volby

Na rodičovský příspěvek má v Česku nárok rodič, když po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Lze si vybrat délku čerpání pobírání rodičovského příspěvku do dvou, do tří nebo do čtyř let věku dítěte. Podle toho se pak odvíjí jeho výše.

  • v případě čerpání do dvou let věku dítěte činí rodičovský příspěvek 11 400 Kč (je potřeba mít odpovídající předchozí příjem – tj. nárok na peněžitý příspěvek v mateřství alespoň ve výši 380 Kč na den)
  • do tří let věku dítěte činí příspěvek 7 600 Kč
  • do čtyř let věku dítěte činí příspěvek 7 600 Kč (prvních 21 měsíců) a následně 3 800 Kč (až do 48. měsíce)

O rodičovský příspěvek je potřeba písemně požádat na předepsaném formuláři místně příslušný úřad státní sociální podpory.

Tabulka: Rodičovská dovolená v zemích EU

Země Max. délka rodičovské dovolené
Belgie 3 měsíce
Bulharsko 6 měsíců
Česko 4 roky
Dánsko 52 týdnů
Estonsko 3 roky
Finsko 158 pracovních dní
Francie 3 roky
Irsko 3 měsíce
Itálie 10 měsíců
Kypr 13 týdnů
Litva 3 roky
Lotyšsko 1 rok
Lucembursko 6 měsíců
Maďarsko 3 roky
Malta 3 měsíce
Německo 12 měsíců
Nizozemí 3 měsíce
Polsko 3 roky
Rakousko 24 měsíců
Rumunsko 2 roky
Řecko 3,5 měsíce
Slovensko 3 roky
Slovinsko 1 rok
Španělsko 3 roky
Švédsko 480 dní
Velká Británie 13 týdnů

Zdroj: MISSOC ANALYSIS 2008