Rekonektivní léčení je forma bezdotykového energetického léčení, jejímž zakladatelem je americký lékař - chiropratik a celosvětová osobnost alternativní medicíny, Eric Pearl. Rekonektivní léčení je  v podstatě založené na návratu do našeho původního stavu rovnováhy a zdraví. K tomu využívá velmi harmonické frekvence, na které je jednoduché se naladit a ty samy najdou místo, kde mají působit.

Kontakt s frekvencemi Rekonektivního léčení umožní organismu vzpomenout si, že tuto rovnováhu zná i tělo. Touto vzpomínkou se pak tělo jednoduše řečeno znovunastartuje a začne se dávat dohromady to, co v rovnováze není. „Možná jsem se příliš dlouho zabývali tím, v čem jsme rozdílní a možná je čas začít hledat to, v čem jsme stejní,“ říká zakladatel metody, Eric Pearl.

Eric Pear

Zakladatel Eric Pear

V nově otevřeném pražském Centru pro Rekonektivní léčení pracuje 25 vyškolených praktiků, kteří absolvovali školení přímo u zakladatele této metody, Eica Pearla. „V minulém roce jsem si řekl, že by bylo dobré postavit moderní místo, které může sdružovat více praktiků a ukázat tuto metodu lidem v duchu metody, která má své místo ve 21. století a nejedná se o nějaké spirituální šamanství z dávnověku. Proto jsme se s praktiky dohodli a společně do Centra zainvestovali,“ vysvětluje důvod vzniku centra jeden z jeho zakladatelů, Vladimír Ekart.

Rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií. Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle, naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

Klienti většinou absolvují 3 – 4 sezení v rozmezí týdne až 10 dnů, potom se proces Rekonektivního léčení nechává působit, je to však vždy individuální. Léčení se netýká pouze problémů ve fyzické rovině, ale pomocí této techniky je možné napravit nerovnováhu i v oblast mentální, emocionální a duchovní. Klient může v rámci této metody projít dvěma procesy. Jedním je již zmiňované Rekonektivní léčení, které je jednorázovým naladěním na frekvence, které vytvářejí rovnováhu a harmonizují věci v našem těle i v naší mysli. Druhým je The Reconnection – Znovunapojení, který je komplexním procesem, jenž se dělá jen jednou za život a dojde zde k procesu, který nás začne velmi rozsáhlým způsobem vracet na naší nejvíce harmonickou cestu. „Je to propojení našeho systému energetických drah s energetickými drahami v prostoru kolem nás. Toto propojení je trvalé a pracuje s námi v podstatě celý život. Pro většinu lidí je to velký evoluční skok ve vývoji dopředu. Na tento proces chodí většinou lidé, kteří se zajímají o rozvoj svého osobního potenciálu nebo si chtějí dát celý svůj život účinným způsobem dohromady.“ vysvětluje možnosti této metody praktik Vladimír Ekart.

Zakladatel metody, Eric Pearl, bude v České republice v termínech 24. - 28.6. pořádat seminář, na kterém zájemcům vysvětlí základy této metody a naučí je základní principy Rekonektivního léčení.

Více informací na: www.eric-pearl.cz, www.humanconnection.cz

Reklama