Vysoké učení technické v Brně může být právem hrdé na své vědce z Laboratoře analýzy onemocnění mozku. Podařilo se jim vytvořit počítačový systém, který diagnostikuje Parkinsonovu chorobu a stanovuje stadium nemoci, a to od úplného počátku až do těžké formy. Jeho úspěšnost je více než devadesátiprocentní. Své systémy teď dodávají do nemocnic a výzkumných týmů ve Španělsku, Izraeli, Francii a samozřejmě v České republice.

U většiny pacientů s touto nemocí je možné pozorovat poruchu řeči. Nemocní mluví potichu, monotónně, mají narušenou artikulaci i plynulost řeči, k horšímu se mění i kvalita hlasu. Stačí, aby pacient do mikrofonu vyslovil prodlouženou samohlásku, nebo chvíli mluvil o svých koníčcích, a systém automaticky rozpozná, jestli se u řečníka vyskytují některé příznaky Parkinsonovy nemoci, popř. v jakém stádiu onemocnění se pacient nachází. „To samozřejmě neurologům šetří drahocenný čas i peníze. Především možnost odhadu stádia tohoto onemocnění je v dnešní době velmi důležitá, protože i když není nemoc vyléčitelná, mají lékaři již různé možnosti, jak utlumit příznaky a zpomalit její průběh. Aby byla ale léčba efektivní, musí být známo, v jakém stádiu se pacient nachází,“ říká Jiří Mekyska, vedoucí laboratoře.

mozek

Kromě řeči se tým BDALab zaměřuje i na analýzu kresby nebo psaného písma jako další možnosti diagnostiky Parkinsonovy nemoci. Jedná se o poměrně jednoduchou metodu, kdy pacient pomocí speciální inkoustového pera na papír napíše větu, nebo nakresli spirálu a systém opět kvantifikuje různé klinické příznaky a odhadne progresi onemocnění.

„Úzce spolupracujeme i se skupinou Aplikované neurovědy CEITEC prof. Ireny Rektorové z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Výsledkem je vytvoření počítačového systému, který právě na základě řeči dokáže automaticky diagnostikovat Parkinsonovu nemoc, a to s více jak devadesátiprocentní úspěšností. Stejný systém lze využít i k odhadu míry postižení či zhoršení kognitivních funkcí stejně jako ke sledování progrese nemoci nebo naopak k účinnosti léčby,“ přiblížil Zdeněk Smékal, spoluzakladatel BDALabu.

Nadějí do budoucna by se pro některé z nemocných s Parkinsonovou nemocí mohla stát i elektrofyziologická léčba pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace. „Speciální cívka se přikládá nad určitou část mozku a silným magnetickým polem se zde indukuje elektrický potenciál. Výhodou je, že se jedná o neinvazivní léčbu, která by mohla sloužit jako doplněk dnes užívaných léků, jako je dopamin, který po čase přestává mít vliv právě na řeč,“ popsal Jiří Mekyska.

Reklama